Järfälla Kommun

Järfälla allt bättre på service till företagen

Dela

Järfälla tar ytterligare kliv framåt när Stockholm Business Alliance undersöker hur kommunerna servar de lokala företagen. I mätningen för 2016 klättrar Järfälla till plats 20 bland de 55 medlemmarna.

Serviceundersökningen, som nu ökar i frekvens från hittills vartannat år till att bli en årlig mätning, görs bland medlemmarna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance. Företagen i respektive kommun svarar på frågor inom sex olika myndighetsområden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö‐ och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Järfälla kommun har gått framåt inom de flesta områdena. Allra bäst har det gått inom markupplåtelse där Järfälla ligger på plats 10 med en höjning av NKI från 60 till 71. Även inom Miljö- och hälsoskydd har en stor förbättring gjorts, och NKI har ökat från 66 till 71.

– Det är roligt att vårt arbete med att effektivisera och förenkla ger positiva resultat”, säger Sara Lindgren, chef för Servicecenter som handlägger markupplåtelse i Järfälla.

Mer information

Fredrik Persson, VD Järfälla Näringsliv AB, fredrik.persson@jarfalla.se, 08-580 285 99

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Kvalitetsprogram för Barkarbystaden lyfter boendes behov och välbefinnande23.3.2018 08:09Pressmeddelande

Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum. Programmet ska visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum