Järfälla Kommun

Järfälla antar handlingsplan för mottagande av nyanlända

Dela

Samordningschef för integration och mottagande samt en permanent boendelösning för ensamkommande flyktingbarn. Det är exempel på konkreta åtgärder i den handlingsplan för mottagande av nyanlända som Järfälla kommuns fullmäktige nu har beslutat.

Järfällas handlingsplan för mottagandet av nyanlända innehåller till stora delar möjliga konkreta åtgärder för att klara det framtida mottagandet. Bland annat tillsätts en samordningschef för integration och mottagande. Kommunen ordnar även en permanent boendelösning för ensamkommande flyktingbarn.

– Det är utomordentligt viktigt att Järfälla är väl förberedd för mottagandet av nyanlända. Jag är glad att vi nu har en handlingsplan på plats som pekar ut hur samverkan och insatser ska användas optimalt för att uppnå en lyckad bosättning och integration, säger Aphram Melki (C), kommunalråd i Järfälla.

Boende stor utmaning

Mottagandet av nyanlända berör de flesta av de kommunala verksamheterna. Särskilt belastade samhällsviktiga verksamheter inom kommunen är skola, socialtjänst, arbetsmarknadsinsatser och överförmyndarverksamhet. Att ordna boende till nyanlända är den enskilt största utmaningen, och här är ett tätare samarbete mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget ett exempel på en mer övergripande åtgärd.

– Vi kommer att prioritera och arbeta för en effektiv integration. Boendet för nyanlända måste vara enkelt och tryggt, och målsättningen är att de snabbt ska komma in i det ordinarie bostadsbeståndet, säger kommundirektör Christina Rapp Lundahl.

Järfälla kommun har fått 45 miljoner kronor i extra statbidrag för att använda till asyl- och flyktingmottagandet, och handlingsplanen ska vara ett stöd i arbetet med att fördela detta bidrag.

Mer information

Aphram Melki (C), kommunalråd, aphram.melki@jarfalla.se, 08-580 286 74

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Nyckelord

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum