Järfälla Kommun

Järfälla bygger ny för- och grundskola och fotbollsplan i Barkarbystaden

Dela

Den nya för- och grundskolan, som även omfattar grundsärskola med träningsskola, rymmer 34 klasser med 900 grundskoleelever, 54 elever i grundsär- och träningssärskolverksamhet samt en integrerad förskola för cirka 125 barn - totalt 1100 elever.

Skolan kommer att drivas i kommunal regi och förses med ett gemensamt tillagningskök och idrottshall som dimensioneras utifrån skolans behov och tillgodoser behovet vid seriespel av volleyboll, innebandy, handboll och basket. Tanken är också att anlägga en 11-manna fotbollsplan inom skolans närområde med konstgräs och belysning samt en utescen vid själva skolan.

– Den nya skolan i Barkarbystaden med idrottshall, utescen och närliggande fotbollsplan kommer att vara till stor nytta och glädje för alla, inte minst för eleverna i träningssärskolan. Alla barn och elever i Järfälla ska minst nå kunskapskraven och därefter utvecklas så långt som möjligt och för det behövs en stor variation av olika skolor i kommunen, säger Minna Avrin, Barn- och ungdomsdirektör.

Skolan kommer att byggas enligt Miljöbyggnad nivå Silver och förskolan på bottenvåningen grundar sig på kommunens redan framtagna konceptförskola, den första i landet som grundar sig på Skolverkets nya rekommendationer. Nu påbörjar kommunen en förstudie för att fastställa alla detaljer kring den nya skolan, med ambitionen att skolan ska stå klar för inflyttning till hösten 2020.

– Järfälla utvecklas och nu inleder vi arbetet med nästa skola i Barkarbystaden. Den ska rymma 1100 barn och elever från förskolan upp till nian samt en särskola, med natur och idrottsplats i närheten. Med flera skolverksamheter på samma plats skapar vi goda förutsättningar för rektor och lärare att utveckla en bra miljö för lärande tillsammans, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Järfälla kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Enligt den senaste befolkningsprognosen växer Järfälla från dagens 75 000 invånare till cirka 116 000 invånare år 2030. Järfällas tillväxt och Barkarbystadens omfattande nyproduktion av bostäder innebär ett stort behov av nya förskole- och grundskolelokaler samt verksamhetslokaler och anläggningar inom vård, omsorg, kultur och fritid under de kommande 20-25 åren.

Mer information

Michael Yhr, fastighetsstrateg, michael.yhr@jarfalla.se, 08-580 285 13

Minna Avrin, Barn- och ungdomsdirektör, minna.avrin@jarfalla.se, 08-580 290 65

Eva Ullberg (S), kommunalråd och ordf. Barn- och ungdomsnämnden, eva.ullberg@jarfalla.se, 070-002 35 06

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum