Järfälla Kommun

Järfälla får nytt sjukhus i Barkarby

Dela

Ett nytt sjukhus i centralt läge nära tunnelbana, pendeltåg och buss, byggt för att fint smälta in i de stadskvarter som planeras intill Barkarby station. Dessutom med möjlighet till äldreboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder i en friliggande byggnad på tomten. Det är innehållet i den markanvisning som Järfälla kommun är överens med fastighetsbolaget Hemsö om.

Skiss över Barkarby sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter
Skiss över Barkarby sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade på måndagen om att ge företaget Hemsö Fastighets AB en markanvisning för uppförande av ett sjukhus nära Barkarby station där en tunnelbaneuppgång också planeras. Kommunen inleder samtidigt ett arbete med en ny detaljplan för området som bland annat omfattar en byggrätt för sjukhuset.

Kvarteret beräknas, utöver själva sjukhuset, även ha utrymme för en friliggande byggnad för till exempel äldreboende, studentbostäder eller andra bostäder. Enligt avtalet ska Hemsö, om kommunen så begär, inrymma 58 lägenheter för äldreboende eller annan typ av kategoriboende inom området.

– Jag är glad att vi nu tar nästa steg för att möjliggöra ett nytt och modernt sjukhus i Järfälla. Markanvisningsavtalet med Hemsö innebär att vi fortsätter stärka vår position som tillväxtkommun samtidigt som vi bidrar till Stockholmsregionens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

– Tanken med Barkarby sjukhus är att det ska bli det första i sitt slag som är anpassat till landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Det ska samla alla nödvändiga specialiteter och faciliteter på en plats för de boende i Stockholms nordvästra del. Därför är det är viktigt att det ligger i nära anslutning till den planerade T-baneuppgången, pendeltåg och bussar vid Barkarby station, säger Per Berggren, vd på Hemsö.

Omvandling av Veddesta

Uppförandet av ett sjukhus i det som idag är Veddesta industriområde är ett viktigt steg i omvandlingen av området som ligger intill Barkarby station där också tunnelbanan kommer att ha en station framöver. I kommunens förslag till ny detaljplan för området, som nyligen var ute för samråd, beskrivs en bebyggelse med bostäder och arbetsplatser i en tydlig stadskaraktär och med varierande hushöjder.

Närhet till tunnelbana viktig

Ett viktigt argument i valet av plats för sjukhuset har varit att det ska vara lätt att nå med kollektivtrafik. Med en placering intill Barkarby station med pendeltåg, en ny tunnelbaneuppgång och bussar får sjukhuset ett mycket bra läge och blir tillgängligt från hela Stockholms län.

Mer information

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Per Berggren, VD Hemsö, 08-501 170 01

Nyckelord

Bilder

Skiss över Barkarby sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter
Skiss över Barkarby sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum