Järfälla Kommun

Järfälla först med att certifiera hel stadsdel

Dela

Järfälla kommun är just nu ute på samråd med sin hittills största detaljplan, Barkarbystaden 3, omfattande 4 000-5 000 bostäder. Kommunen arbetar aktivt med hållbar stadsutveckling, och genom deltagande i SGBCs* pilotprojekt Citylab Action skapas förutsättningar för en framtida certifiering av den nya stadsdelen.

Vy mot Barkarbystaden med Kyrkparkens dagvattendamm i förgrunden.
Vy mot Barkarbystaden med Kyrkparkens dagvattendamm i förgrunden.

Just nu genomför Järfälla kommun samråd för sin hittills största detaljplan omfattande 4 000 – 5 000 bostäder, verksamheter, handel och annan service. Som ett led i Järfällas arbete kring att växa med kvalitet är ambitionen också att så småningom få till en certifiering av Barkarbystaden 3 som en hållbar stadsdel. Järfälla blir då först i Sverige med att hållbarhetscertifiera en hel stadsdel.

Järfälla kommun deltar med Barkarbystaden 3 som ett av 12 projekt i SGBCs pilotprojekt Citylab Action. Deltagandet går ut på att få stöd av experter inom processtyrning och olika sakområden, och att dela kunskap och erfarenheter med andra medverkande stadsutvecklingsprojekt. Genom projektet höjs kommunens kompetens inom områden som till exempel ekosystemtjänster, hur segregation kan motverkas samt hur kommunen följer upp och säkerställer genomförandet. Syftet är ta fram en svensk modell för att hållbarhetscertifiera stadsdelar. Arbetet ska resultera i ett hållbarhetsprogram som ska innehålla tydliga mål för bland annat miljö, gestaltning och arkitektur.

– Det övergripande målet i kommunens översiktsplan är ett hållbart Järfälla. Ett sätt att nå det målet är att certifiera stadsdelar. Vi ser stora fördelar med den kompetensutveckling kommunen får genom deltagandet i Citylab, säger Jenny Ångman, miljöstrategisk chef Järfälla kommun.

Miljöcertifierad stadsdel i Barkarbystaden

Med deltagandet i Citylab är siktet tydligt inställt på en framtida certifiering av stadsdelen. Det blir första gången i Sverige som en hel stadsdel hållbarhetscertifieras.

– I Barkarbystaden har vi fantastiska möjligheter att pröva de hållbara lösningar som behövs för att klara framtidens utmaningar. Inom ramen för Citylab kan detta arbete bedrivas på ett systematiskt och långsiktigt sätt, säger kommunalrådet Mikael Jämtsved (MP).

För att nå framgång i arbetet med en hållbar stadsutveckling söker Järfälla kommun bland annat samarbeten på lokal och nationell nivå. Inom projektet Citylab samarbetar kommunen med E.ON.

– Vår ambition är att fortsätta bygga Barkarbystaden med fokus på hållbarhet och kvalitet. En avgörande del handlar om att hushålla med resurser, och i detta arbete spelar samverkansavtalet med E.ON en viktigt roll, säger kommunalrådet Aphram Melki (C).

* Sweden Green Building Council

Mer information

Jenny Ångman, miljöstrategisk chef, jenny.angman@jarfalla.se, 08-580 289 25

Mikael Jämtsved, kommunalråd, mikael.jamtsved@jarfalla.se, 08-580 286 95

Aphram Melki, kommunalråd, aphram.melki@jarfalla.se, 08-580 286 74

Nyckelord

Bilder

Vy mot Barkarbystaden med Kyrkparkens dagvattendamm i förgrunden.
Vy mot Barkarbystaden med Kyrkparkens dagvattendamm i förgrunden.
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum