Järfälla Kommun

Järfälla fortsätter klättra i miljöranking

Dela

Järfälla kommun har klättrat från plats 43 till 26 i tidningen Aktuell hållbarhets kommunranking 2016 och är nu fjärde bästa kommun i Stockholms län. Det är Järfällas ständiga och långsiktiga förbättringsarbete inom miljöområdet som ger resultat.

Vy mot Barkarbystaden från Kyrkparken och dess dagvattendamm.
Vy mot Barkarbystaden från Kyrkparken och dess dagvattendamm.

För åttonde året i rad har tidningen Aktuell hållbarhet genomfört en kommunranking för att belysa hur kommunerna arbetar med klimat- och miljöarbetet. Järfälla kommun har klättrat sedan år 2014 och allt eftersom frågeställningarna skärps i rankningen hårdnar konkurrensen.

– I Järfälla arbetar vi långsiktigt med klimat- och miljöarbetet, och sedan 2015 utgör det ett av fyra övergripande mål för kommunen. Det är glädjande att det också avspeglas i rankingen. När vi nu har fokus på fler bostäder är miljöfrågorna särskilt viktiga. Vi bygger hållbart, följer kommunens miljöplan, har tagit fram en kemikalieplan och miljödiplomerar verksamheter. Vi riktar också insatser direkt till kommuninvånare, exempelvis i samband med Earth Hour och Trafikantveckan, säger Claes Thunblad (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kommunens miljö- och kvalitetsarbete har under det senaste året förstärkts. Ansvaret för Järfällas miljöstrategiska arbete organiseras direkt under kommunstyrelseförvaltningen.

– Vi sätter övergripande mål och verkställer dem ända ut till kommunens invånare. I Järfälla kommun pågår ständigt ett långsiktigt förbättringsarbete inom miljöområdet, säger Jenny Ångman, miljöstrategisk chef.

Mer information

Megha Huber, miljöstrateg, megha.huber@jarfalla.se, 08-580 291 70

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Fakta

Miljödiplomeringen är Järfälla kommuns eget miljöledningssystem som baseras på Svensk miljödatabas.

Resultatet i tidingen Aktuell hållbarhets ranking baseras på en enkät som kommunerna svarat på samt på information från källor som Boverket, Kolada (kommun- och landstingsdatabasen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vattenmyndigheten med flera. Syftet med rankingen är bland annat att lyfta fram kommuner som har kommit långt i sitt miljöarbete.

På http://kommunrankning.miljobarometern.se/ kan du läsa hur kommunerna har svarat på frågor och vilka poäng de erhållit i rankingens olika delar.

Nyckelord

Bilder

Vy mot Barkarbystaden från Kyrkparken och dess dagvattendamm.
Vy mot Barkarbystaden från Kyrkparken och dess dagvattendamm.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum