Järfälla Kommun

Järfälla i topp när kommunernas ekonomiska resultat redovisas

Dela

SCB har gjort en sammanställning över kommunernas delårsrapporter och prognoser för helåret 2016. I den hamnar Järfälla på en stark andraplats med ett förväntat resultat på över 6 000 kronor per invånare. Det beror till största delen på intäkter från markförsäljning tack vare den starka expansionen. Intäkterna används för långsiktiga investeringar.

När SCB sammanställer kommunernas delårsrapporter och prognoser för helåret 2016 hamnar Järfälla på en stark andraplats. Järfälla kommun, som äger en stor del av den tomtmark som nu bebyggs med bostäder, får genom markförsäljning stora intäkter. När kollektivtrafik och järnvägsspår byggs ut blir Järfällas läge allt mer centralt i den expansiva Stockholmsregionen, vilket ökar kommunens attraktivitet för bostadsköpare. Expansionen förväntas pågå minst femton år till, i enlighet med den så kallade Stockholmsöverenskommelsen med staten om tunnelbana till Järfälla.

Med en stor inflyttning till Järfälla och därmed en befolkningsökning kommer kommunen de närmaste åren att behöva bygga fler skolor, förskolor och fastigheter för omsorg. Intäkterna från markförsäljning ska finansiera dessa investeringar och hålla nere kommunens låneskuld.

– Expansionen stärker Järfällas ekonomi och möjligheterna att utveckla ännu bättre verksamheter för Järfällaborna. Genom god ordning i ekonomin klarar vi hålla nere låneskulden för framtida investeringar samtidigt som vi möjliggör för fortsatt bostadsbyggande, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Mer information

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Anette Ömossa, ekonomidirektör, anette.omossa@jarfalla.se, 070-002 32 97

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum