Järfälla Kommun

Järfälla kommun sätter tillsammans med Södertörns högskola inkluderande undervisning i fokus

Dela

Hur ska elever med särskilda behov nå målen i skolan? Måndagen den 8 februari anordnar Södertörns högskola tillsammans med Järfälla kommun kompetensutveckling på temat inkluderande undervisning för pedagoger verksamma i kommunen.

I samarbete med Södertörns högskola driver Järfälla kommun Centrum för professionsutveckling i förskolan och skolan (CPU) på Mälargymnasiet. Samarbetet, som startade hösten 2014 och kommer att pågå under fem års tid, består av en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor i Järfälla där högskolans lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, VFU.

Samarbetet med lärarutbildningen skapar akademisk stimulans till Järfällas förskolor och skolor och goda förutsättningar att rekrytera nya lärare, samt bidrar till en kvalitetshöjning för lärarutbildningen genom att förbättra de blivande lärarnas undervisningsförmåga.

– Samarbetet med Södertörns högskola är en katalysator i arbetet med att ge kommunen välutbildade och kompetenta lärare inför framtiden. Tillsammans arbetar vi för att ge våra verksamma pedagoger tillgång till aktuell forskning för att utvecklas i sin yrkesroll och uppnå goda resultat, säger Gabriella Vuorenlinna, VFU-ansvarig i Järfälla kommun.

Forskningsbakgrund och strategier

CPU riktar sig mot både nya och erfarna lärare och erbjuder kompetensutvecklande seminarier där samarbetet med högskolan bygger broar mellan forskning och lärare. Måndagen den 8 februari anordnar Södertörns högskola kompetensutveckling på temat inkluderande undervisning för pedagoger i förskola, fritidsverksamhet och grundskola. Under dagen presenteras forskningsbakgrund och strategier för hur elever med särskilda behov ska ges bättre möjligheter för att nå målen i skolan.

Invigning av dagen sker klockan 13 i Järfällasalen i Järfällas kommunhus av Eva Ullberg, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Anders J. Persson, akademisk chef för lärarutbildningen. Dagen fortsätter med seminarier och föreläsningar i Björkebyskolan och Viksjöskolan där över 800 pedagoger verksamma i kommunen deltar.

– Vi vill skapa en skola där såväl lärare som elever ges tid att lyckas. Samarbetet med Södertörns högskola ger oss en möjlighet att höja kvalitén i våra förskolor och skolor, samtidigt som framtida rekrytering av lärare underlättas, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Mer information
Gabriella Vuorenlinna, utvecklingsledare och ansvarig för VFU och samarbetet med högskolor och universitet i lärarutbildningsfrågor. 
gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se , 070-002 51 36

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum