Järfälla Kommun

Järfälla konstaterar fortsatt tillväxt i delårsrapport

Dela

Järfälla kommun summerar årets första åtta månader och kan konstatera positiva resultat inom såväl ekonomi som bostadsbyggande.

Årsprognosen för Järfälla visar en ekonomi i balans, trots lägre skatteintäkter än budgeterat. Soliditeten har förstärkts jämfört med samma period förra året. Exploateringsverksamheten visar positivt resultat med ca 370 mnkr, vilket kommer att användas för byggande av nya skolor, förskolor och äldreboenden. God ordning i ekonomin är en viktig förutsättning för att klara tillväxten och servicen till medborgarna.

Järfälla kommun når fram till och med augusti upp till det statliga balanskravet. Soliditeten har förstärkts jämfört med samma period förra året.

Järfälla fortsätter samtidigt att präglas av en stark inflyttning och hade under det första halvåret ett av landets största inflyttningsnetton. I absoluta tal är det bara storstadskommunerna Uppsala, Malmö, Göteborg och Stockholm som växte med fler personer än Järfälla under det första halvåret.

Det fortsatt höga bostadsbyggandet stödjs också av flera andra arbeten med relevans för Järfällas expansion. Kommunfullmäktige fastställde i maj 2016 ett bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun som beskriver behov och kommunens strategi för att möta behoven.

- Nu ser vi resultat av en politik för ett växande Järfälla. Expansionen stärker Järfällas ekonomi och möjligheterna att utveckla ännu bättre verksamheter för Järfällaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Precis som de flesta kommuner i landet har Järfälla påverkats av den stora flyktingtillströmningen det senaste året. I april 2016 inrättades en tjänst som samordningschef för integration och mottagande. Därmed har kommunen effektivt sätt kunnat stärka och förbättra förutsättningar för arbetet med integration och att ta emot nyanlända. Att klara de krav som följer av lagen om mottagande har varit en prioriterad fråga och kommer att fortsätta vara så även framöver.

Läs den fullständiga rapporten:

https://www.jarfalla.se/download/18.15da6184157aadebca195f4c/1476204280208/06+02+Del%C3%A5rsrapport+per+augusti+2016.pdf

Mer information

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum