Järfälla Kommun

Järfälla markanvisar till Småa och Brabo i Barkarbystaden

Dela

Järfälla skriver avtal om markanvisning med Småa AB och Brabo Stockholm AB för kvarter 6, det sista kvarteret i Barkabystaden I.

Kvarter 6 är det sista kvarteret av 12 att markanvisas i Barkarbystaden I. Kvarteret kommer att innehålla flerbostadshus med 200 bostadsrätter och lokaler för handel och service i bottenvåningarna. Kvarteret ligger nära kollektivtrafik, förskolor, skolor, handel och service i Barkarbystaden.

- I Järfälla utvecklar vi ett av norra Europas största stadsbyggnadsområden. Jag är glad att vi nu kan markanvisa det sista kvarteret i Barkarbystaden I och ser fram emot arbetet med de kommande etapperna av Barkarbystaden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Småa och Brabo får markanvisning för fastigheterna Barkarby 2:54 respektive Barkarby 2:55 i kvarter 6 i Barkarbystaden I i Järfälla. Respektive fastighet omfattar en byggrätt om 10 300 m2BTA. Byggstart beräknas under 2017 med planerad inflyttning 2019.

Beslutet om markanvisning med Småa och Brabo fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 30 januari.

Om Barkarbystaden I och Barkarbystaden

Detaljplanen för Barkarbystaden I vann laga kraft 2012-04-20. Inom detaljplanen finns 12 kvarter för bostadsbebyggelse, varav 11 tidigare har anvisats till olika byggbolag.

Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete inom etapperna Barkarbystaden II, III och IV.

Mer information
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Kvalitetsprogram för Barkarbystaden lyfter boendes behov och välbefinnande23.3.2018 08:09Pressmeddelande

Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum. Programmet ska visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum