Järfälla Kommun

Järfälla och E.ON samverkar om hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden

Dela

Järfälla kommun och E.ON har tecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt arbeta för en hållbar stadsutveckling i stadsdelen Barkarbystaden som nu växer fram i nordvästra Stockholm.

I den snabbt växande stadsdelen Barkarbystaden finns goda förutsättningar för att arbeta med innovationer och energismarta lösningar tillsammans med byggbolag och andra som deltar i utbyggnaden, exempelvis E.ON som är en etablerad energiaktör i Järfälla.

Avsiktsförklaringen konkretiseras genom samarbete i projekt. Det finns redan tre projekt identifierade av Järfälla kommun och E.ON inom ramen för avsiktsförklaringen; till exempel Swedish Green Building Councils* pilotomgång av Citylab Action, som syftar till miljöcertifiering av stadsdelar.

– Vi är stolta över att vara kommunens samarbetspartner för en hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden som är framtidens stadsdel i Stockholmsområdet. Det är extra roligt att ett av samverkansområdena är utvecklingen av Citylab eftersom detta är ett av våra strategiska utvecklingsområden, säger Stefan Håkansson, vd E.ON Värme Sverige.

Samarbete kring regional mötesplats

Det andra projektet är ett samarbete med företaget Atrium Ljungberg som tillsammans med Järfälla kommun utvecklar en regional mötesplats för lärande, kultur, näringsliv och högre utbildning i Barkarbystaden. Avsikten är att samverka kring både hållbara energilösningar och ökat lärande inom teknik och naturvetenskap.

– Miljö- och klimatfrågan är högt prioriterad och utgör ett av fyra övergripande mål för Järfälla kommun. Jag välkomnar samverkan med E.ON och ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla Barkarbystaden tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Det tredje projektet föreslås handla om att genomföra en nära dialog med de byggföretag som bygger bostäder och verksamhetslokaler i Barkarbystaden kring hur energiförsörjningen skulle kunna utvecklas.

Järfälla kommun strävar efter att skapa ett hållbart samhälle och vara en föregångskommun. Det beskrivs såväl i kommunens översiktsplan och miljöplan som i den styrande koalitionens politiska plattform och budget 2016-2017.

*Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Mer information

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Jenny Ångman, miljöstrateg, jenny.angman@jarfalla.se, 08-580 289 25

Stefan Håkansson, vd E.ON Värme Sverige AB, stefan.hakansson@eon.se , 070-320 31 01

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum