Järfälla Kommun

Järfälla och nordvästkommunerna i gemensam kampanj mot relationsvåld

Dela

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år tar Järfälla tillsammans med de andra nordvästkommunerna ett gemensamt krafttag och arrangerar ”En månad fri från våld” med bland annat föreläsningar och workshops.

Syftet med kampanjen är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Under hela november genomförs olika informationsinsatser om stöd och hjälp kombinerat med ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta.

– Järfälla har kommit långt i det målmedvetna arbetet med att motverka våld i nära relationer. I kommunens relationsvåldsmottagning erbjuder vi stöd till den som blivit utsatt och vi har ett omfattade förebyggande arbete, vilket är något vi kommer fortsätta utveckla. Kommunen har även tecknat en överenskommelse med Järfällahus AB om ytterligare lägenheter till jourverksamhet för våld i nära relation. Ytterligare ett sätt att stärka arbetet mot relationsvåld säger Dan Engstrand (M), ordförande för socialnämnden i Järfälla.

Årets tema är relationsvåld ur barns och ungas perspektiv

Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling.

Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar också upp för samverkan och idéutbyte.

– Våldet är ju inte kommunbundet, det finns överallt och det gäller att upptäcka och agera när barn och unga utsätts, säger Mikael Skaghammar, enhetschef på preventionsenheten i Järfälla.

– Genom det här samarbetet kan vi lära av varandra och dela erfarenheter, något som är värdefullt när vi utvecklar våra arbetssätt och metoder, till exempel när det gäller att utveckla våra arbetssätt för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunerna står inför liknande utmaningar och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra i vardagen, vilket görs redan idag. Arbetet med att förebygga och motverka våld i nära relation pågår året runt men kommer alltså att belysas extra under november.

Utöver Järfälla deltar Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands-Väsby i samarbetet.

Förebyggande arbete

Utöver digitala utbildningar för personal som möter unga och information till kommuninvånare fortsätter det ordinarie arbetet inom våldsprevention i Järfälla.

Relationsvåldsmottagningen erbjuder stöd till den som utsätts eller utsätter andra i nära relation för våld. Här finns personal med specialistkompetens inom våld i nära relation. Kontakten är kostnadsfri och. Personalen har tystnadsplikt, inga journaler förs och den som ringer kan vara anonym.

En grundutbildning om våld i nära relationer erbjuds till alla nyanställa inom socialförvaltningen, med ambition att öppna upp för fler yrkesgrupper. Det planeras också för en fördjupningsutbildning och andra kompetenshöjande insatser för kommunpersonal och medborgare under 2021.

Här finns hjälp, stöd och råd

Socialtjänsten i Järfälla: 08-580 285 00 (tonval 2)

Relationsvåldsmottagningen: 08-580 245 50

Järfälla kvinnojour: 08-580 269 00

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

BRIS. Barn kan ringa varje dag på nummer 116 111.

Manscentrum: 08-643 11 83

Polis: 114 14 Vid akut fara: 112

Presskontakt

Dan Engstrand (M), kommunalråd och ordf. socialnämnden, via presskontakt John Backvid, 08-580 286 51

Mikael Skaghammar, chef preventionsenheten, 08-580 283 66.

Nyckelord

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum