Järfälla Kommun

Järfälla pedagogpris till Gösta Westling

Dela

Vinnare av 2017 års Järfälla pedagogpris är Gösta Westling, lärare i förskoleklass i Skälbyskolan. Han skapar engagemang, lust att lära bland eleverna och hittar lösningar som stärker elevernas självkänsla. För dessa utmärkta förmågor som ger barn goda förutsättningar att lyckas belönades läraren och Järfällabon Gösta under Skälbyskolans marknadsdag med diplom och ett stipendium på 15 000 kr.

Vinnare av 2017 års Järfälla pedagogpris - Gösta Westling, lärare i förskoleklass i Skälbyskolan.
Vinnare av 2017 års Järfälla pedagogpris - Gösta Westling, lärare i förskoleklass i Skälbyskolan.

– Att få det här priset betyder enormt mycket för mitt självförtroende som pedagog, framförallt eftersom jag bara jobbat några år i yrket. Det är ett kvitto på att jag är på rätt väg. Nu gäller det bara att fortsätta jobba hårt, vara ödmjuk och utvecklas i min yrkesroll. Jag vill rikta ett jättetack till alla pedagoger, chefer och inte minst barn på Skälbyskolan. Ni har gett mig en jättefin start i det här yrket och jag ser fram emot att få fortsätta lära av er i många år framöver, säger Gösta Westling, lärare på Skälbyskolan.

Valet av Gösta Westling på Skälbyskolan motiveras: Hans sätt att undervisa bygger broar mellan förskolan och skolan. I det pedagogiska arbetet med eleverna i förskoleklassen har Gösta skapat trygghet och arbetsro som skapat engagemang och lust att lära bland eleverna. Gösta har uppvisat ett skickligt bemötande av eleverna och besitter både förmågan att identifiera olika pedagogiska problem och att hitta lösningar som stärker elevernas självkänsla och tillit till den egna förmågan. Gösta har utvecklat arbetssätt och metoder som stöder elevernas lärande och har delat med sig av dessa till övriga kollegor. Med en förmåga att se varje enskild elev utifrån dennes individuella behov och förutsättningar får Gösta eleverna i förskoleklassen att uppnå sin fulla potential och skapar goda förutsättningar för dem att lyckas.

– Gösta Westling är ett lysande exempel på en pedagog som med sitt engagemang och kunnande skapar en lärorik, lustfylld och trygg skolmiljö för barnen att vistas i. Komponenter som tillsammans utgör en väldigt bra grund för kunskapsinhämtning och utveckling av sociala färdigheter, säger Carl Johan Westman, rektor och förskolechef på Skälby för- och grundskola.

Om Järfälla pedagogpris

Med den årliga utmärkelsen Järfälla pedagogpris vill kommunen visa uppskattning för pedagogernas arbete och stimulera till utveckling. Engagemanget i förskolor och skolor är avgörande för barns och elevers utveckling. Priset delas ut till en legitimerad lärare, förskollärare, fritidslärare eller arbetslag i förskolan eller grundskolan. Alla förskolor och skolor i Järfälla uppmuntras att nominera kandidater till priset. I förskolan är det personal, förskolechef och föräldrar som nominerar kandidater. På skolorna är det personal och rektor som tillsammans med eleverna nominerar kandidater.

2017 års utmärkelse delades ut den 22 september av Barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S), och består av ett diplom och ett stipendium på 15 000 kronor för kompetensutveckling som gagnar verksamheten och/eller pristagaren.

Mer information

Christina Dahlin Wibom, verksamhetchef barn- och ungdomsförvaltningen
08-580 286 83, christina.dahlin@jarfalla.se

Nyckelord

Bilder

Vinnare av 2017 års Järfälla pedagogpris - Gösta Westling, lärare i förskoleklass i Skälbyskolan.
Vinnare av 2017 års Järfälla pedagogpris - Gösta Westling, lärare i förskoleklass i Skälbyskolan.
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Starkt ekonomiskt resultat när Järfälla stänger 20171.2.2018 13:33Pressmeddelande

Järfällas bokslut för 2017 visar på en fortsatt stabil ekonomi och god ekonomisk hushållning i den tillväxt som kommunen befinner sig i. Årets resultat blev ett överskott om 72 miljoner och innehåller engångsposter från markförsäljning och kostnader för utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby. Ordning och reda i ekonomin möjliggör bland annat amortering på låneskulden och finansiering av till exempel nya för- och grundskolor, äldreboenden och infrastruktur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum