Järfälla Kommun

Järfälla plats för forskning och utveckling inom samhällsbyggnad

Dela

Som en av de kommuner med den allra högsta utbyggnadstakten för bostäder, framför allt i Barkarby, är Järfälla en lämplig plats för utveckling inom samhällsbyggnad. Här finns högt ställda mål både för bostadsbyggande och för hållbarhet, så behovet av att utveckla nya innovativa idéer och praktiska lösningar är stort. Därför tar nu Järfälla kommun initiativ till en ny arena för utveckling inom samhällsbyggnad, kallad Barkarby Science Park.

Den höga utbyggnadstakten i bland annat Barkarby gör Järfälla till en lämplig plats för utveckling inom samhällsbyggnad.
Den höga utbyggnadstakten i bland annat Barkarby gör Järfälla till en lämplig plats för utveckling inom samhällsbyggnad.

Järfälla kommun deltar redan idag i flera utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer; med Atrium Ljungberg utvecklas Bas Barkarby som plats för utbildning, lärande, kultur och näringsliv; med HSB, Veidekke och Einar Mattsson pågår kultur- och arkitekturprojektet Kalejdohill i Jakobsberg; och i Boverkets projekt CityLab, för hållbar stadsutveckling, samverkar kommunen med E.on.

– Forskning och utveckling är en viktig förutsättning för högre utbildning i Järfälla. Barkarby Science Park skulle kunna sätta såväl ett nationellt som ett globalt fokus på det arbete vi gör inom samhällsutveckling och stadsbyggnad, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

För att det utvecklingsarbete som Järfälla kommun driver ska få större effekt och spridning, samt för att det ska genomföras med flera olika aktörer över tid, har kommunstyrelsen nu beslutat att kommunen ska utreda möjligheterna för en gemensam arena, Barkarby Science Park, för utveckling inom samhällsbyggnad.

Om utredningen

Uppdraget att utreda möjligheterna för en framtida arena för utveckling inom samhällsbyggnad är lagt som ett så kallat ordförandeförslag där kommunstyrelsens ordförande uppdrar åt kommundirektören att göra utredningen.

Uppdraget till kommundirektören består i att ta fram ett koncept och en affärsmodell för inriktning, juridiskt upplägg och ekonomi över tid för att kunna igångsätta och långsiktigt driva Barkarby Science Park som en samverkansarena mellan privata och offentliga aktörer. Kommunstyrelsen önskar få presenterat för sig ett förslag till upplägg för hur det kan göras på ett sätt som involverar och motiverar utvalda aktörer att investera i utbyggnad och utveckling av platsen över tid så att Järfälla kan bidra till lärande, utveckling och fortsätta ligga i framkant inom innovativt och hållbart samhällsbyggande.

Mer information

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Den höga utbyggnadstakten i bland annat Barkarby gör Järfälla till en lämplig plats för utveckling inom samhällsbyggnad.
Den höga utbyggnadstakten i bland annat Barkarby gör Järfälla till en lämplig plats för utveckling inom samhällsbyggnad.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum