Järfällahus Ab

Järfällahus planerar tillsammans med Tornet 500 klimatsmarta bostäder på Söderhöjden

Dela
Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.
Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.

Järfällahus inleder nu ett samarbete med Fastighets AB Tornet kring 500 nya lägenheter på Söderhöjden/Tallbohov i Jakobsberg. Detta blir etapp 1 i Järfälla kommuns övergripande vision att förtäta Söderhöjden med några tusen bostäder.

Järfällahus har fått i uppdrag att komma upp i en byggtakt om 300 nya hyreslägenheter per år. Nu tas ett stort steg mot att förverkliga detta mål. Järfällahus planerar gemensamt med Fastighets AB Tornet byggprojektet Skogshöjden och Skogsgläntan med adresser på Snapphanevägen i Jakobsberg.

Vi visar här för första gången skisser över hur området kommer att se ut.

Ny inriktning – ny standard

Detaljplanen, som inom kort går ut på samråd, omfattar alltså totalt 500 nya, klimatsmarta lägenheter på Söderhöjden (Järfällahus bostadsområde Tallbohov). Projektet innebär en ny inriktning för hur Järfällahus ska arbeta med sitt stora nybyggnadsprogram. Det kan komma att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar även för kommande projekt.

Modern teknik

Vi kommer att använda en teknik som går ut på att installera bergvärmepump i kombination med solfångare på taken. När solpanelerna har en överproduktion av energi, pumpas överskottsvärmen tillbaka ned i berget. Detta förhindrar nedkylning av berggrunden och säkerställer att bergvärmen fungerar fullt ut även på lång sikt.

Energitänket kommer också att genomsyra varje enskild lägenhet. Bostäderna planeras få individuell mätning av varmvatten samt balanserad till- och frånluft med värmeåtervinning.

Miljöriktig byggprocess

Dessutom satsar vi på en miljöriktig byggprocess. Vi vinnlägger oss om hållbara produktval och en strävan efter att använda energi, vatten och förbrukningsmaterial på ett medvetet och resurssnålt sätt. Detta är hjärtefrågor för Järfällahus, som har kommunens miljödiplom i guldvalören, liksom för Tornet.

Grönska på taken

Även upplevelsen för de boende blir ”grön”. Berghällar och uppvuxen grönska kring husen ska sparas för en naturnära känsla. Husen ska få så kallade ”gröna tak” med växtlighet.

Byggstart tidigast 2017

Geografiskt får de planerade husen ett unikt läge mitt emellan Jakobsbergs centrum med pendeltågsstationen och den uppväxande Barkarbystaden dit tunnelbana dras 2021.

Förväntad byggstart för etapp 1 är hösten 2017/våren 2018.

Så kommer det att se ut

När projektet är slutfört kommer det att innehålla ca 500 lägenheter fördelade på ett tiotal huskroppar kring två gårdar. Gårdarna har fått namnen Skogshöjden och Skogsgläntan. De flesta av husen är 4-6 våningar höga, men på Skogshöjden finns också ett hus med nära 20 våningar och oslagbar utsikt. I bottenvåningarna på husen finns butikslokaler, vilket ger närhet till service och skapar en stadskänsla mitt i allt det gröna. I Skogsgläntan finns en förskola med ett ca 2 000 kvm stort, lummigt lekområde.

Ca en tredjedel av lägenheterna förmedlas via Järfällahus.

- Detta kommer att skapa fantastiska boendemiljöer i ett väldigt attraktivt läge, säger Järfällahus styrelseordförande Mikael Jämtsved. Jag ser fram emot att jobba vidare med denna plan!

Snabbfakta om byggprojektet:

  • Järfällahus AB, Fastighets AB Tornet samt eventuellt ytterligare en samarbetspartner.
  • 500 lägenheter, de flesta hyresrätter.
  • Hus med 4-20 våningar.
  • Två gårdar: Skogshöjden och Skogsgläntan.
  • Solpaneler och bergvärme.
  • ”Gröna tak”.
  • Byggstart tidigast våren 2017.

Mikael Jämtsved (MP)

Kommunalråd Järfälla

070-002 33 95

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.
Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.
Ladda ned bild

Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt.
Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt.
Ladda ned bild

Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Ladda ned bild

Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild

Karta över de planerade bostadshusen på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bildbyline: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Karta över de planerade bostadshusen på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bildbyline: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Ladda ned bild
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är ett bostadsföretag i stark utveckling och med stor framtidstro. Bolaget går in i en fas med både nybyggnation och stora moderniseringsprojekt. Bolaget äger ca 5 600 lägenheter och ca 60 000 kvm lokaler belägna i Järfälla kommun nordväst om Stockholm. Bolaget ägs till 100 % av Järfälla kommun och har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.

Följ Järfällahus Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum