Järfällahus Ab

Järfällahus planerar tillsammans med Tornet 500 klimatsmarta bostäder på Söderhöjden

Dela
Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.
Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.

Järfällahus inleder nu ett samarbete med Fastighets AB Tornet kring 500 nya lägenheter på Söderhöjden/Tallbohov i Jakobsberg. Detta blir etapp 1 i Järfälla kommuns övergripande vision att förtäta Söderhöjden med några tusen bostäder.

Järfällahus har fått i uppdrag att komma upp i en byggtakt om 300 nya hyreslägenheter per år. Nu tas ett stort steg mot att förverkliga detta mål. Järfällahus planerar gemensamt med Fastighets AB Tornet byggprojektet Skogshöjden och Skogsgläntan med adresser på Snapphanevägen i Jakobsberg.

Vi visar här för första gången skisser över hur området kommer att se ut.

Ny inriktning – ny standard

Detaljplanen, som inom kort går ut på samråd, omfattar alltså totalt 500 nya, klimatsmarta lägenheter på Söderhöjden (Järfällahus bostadsområde Tallbohov). Projektet innebär en ny inriktning för hur Järfällahus ska arbeta med sitt stora nybyggnadsprogram. Det kan komma att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar även för kommande projekt.

Modern teknik

Vi kommer att använda en teknik som går ut på att installera bergvärmepump i kombination med solfångare på taken. När solpanelerna har en överproduktion av energi, pumpas överskottsvärmen tillbaka ned i berget. Detta förhindrar nedkylning av berggrunden och säkerställer att bergvärmen fungerar fullt ut även på lång sikt.

Energitänket kommer också att genomsyra varje enskild lägenhet. Bostäderna planeras få individuell mätning av varmvatten samt balanserad till- och frånluft med värmeåtervinning.

Miljöriktig byggprocess

Dessutom satsar vi på en miljöriktig byggprocess. Vi vinnlägger oss om hållbara produktval och en strävan efter att använda energi, vatten och förbrukningsmaterial på ett medvetet och resurssnålt sätt. Detta är hjärtefrågor för Järfällahus, som har kommunens miljödiplom i guldvalören, liksom för Tornet.

Grönska på taken

Även upplevelsen för de boende blir ”grön”. Berghällar och uppvuxen grönska kring husen ska sparas för en naturnära känsla. Husen ska få så kallade ”gröna tak” med växtlighet.

Byggstart tidigast 2017

Geografiskt får de planerade husen ett unikt läge mitt emellan Jakobsbergs centrum med pendeltågsstationen och den uppväxande Barkarbystaden dit tunnelbana dras 2021.

Förväntad byggstart för etapp 1 är hösten 2017/våren 2018.

Så kommer det att se ut

När projektet är slutfört kommer det att innehålla ca 500 lägenheter fördelade på ett tiotal huskroppar kring två gårdar. Gårdarna har fått namnen Skogshöjden och Skogsgläntan. De flesta av husen är 4-6 våningar höga, men på Skogshöjden finns också ett hus med nära 20 våningar och oslagbar utsikt. I bottenvåningarna på husen finns butikslokaler, vilket ger närhet till service och skapar en stadskänsla mitt i allt det gröna. I Skogsgläntan finns en förskola med ett ca 2 000 kvm stort, lummigt lekområde.

Ca en tredjedel av lägenheterna förmedlas via Järfällahus.

- Detta kommer att skapa fantastiska boendemiljöer i ett väldigt attraktivt läge, säger Järfällahus styrelseordförande Mikael Jämtsved. Jag ser fram emot att jobba vidare med denna plan!

Snabbfakta om byggprojektet:

  • Järfällahus AB, Fastighets AB Tornet samt eventuellt ytterligare en samarbetspartner.
  • 500 lägenheter, de flesta hyresrätter.
  • Hus med 4-20 våningar.
  • Två gårdar: Skogshöjden och Skogsgläntan.
  • Solpaneler och bergvärme.
  • ”Gröna tak”.
  • Byggstart tidigast våren 2017.

Mikael Jämtsved (MP)

Kommunalråd Järfälla

070-002 33 95

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.
Klimatsmart uppvärmning och gröna tak kännetecknar de planerade husen på Söderhöjden/Tallbohov.
Ladda ned bild

Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt.
Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt.
Ladda ned bild

Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Skiss som föreställer det planerade området Skogshöjden på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bild: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Ladda ned bild

Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild

Karta över de planerade bostadshusen på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bildbyline: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Karta över de planerade bostadshusen på Snapphanevägen i Jakobsberg. Bildbyline: Sten Jonsson Contekton arkitekt .
Ladda ned bild
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är Järfällas kommunägda bostadsföretag. Vi har cirka 5600 lägenheter, över 4000 fordonsplatser och ungefär 400 lokaler i hela Järfälla.

Följ Järfällahus Ab

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

​Rekordmånga får sommarjobb hos Järfällahus8.6.2017 14:02Nyheter

I år är det hela 70 ungdomar mellan 15 och 18 år som har fått sommarjobb hos Järfällahus AB.  Redan förra året tog Järfälla kommuns eget bostadsbolag emot ett tjugotal ungdomar, men i år är de alltså mer än tre gånger så många. Och den här gången sker det i samarbete med Hyresgästföreningen. - Det här är vårt sätt att ta ett kommunalt samhällsansvar, säger Ali, social hållbarhetsstrateg på Järfällahus. Sommarjobbarna är framtidens medborgare, och vi är glada att de vill ta sina första steg på arbetsmarknaden hos oss. Ett femtiotal av ungdomarna kommer att arbeta i bostadsområdena med att städa, sätta upp skyltar, dela ut information till hyresgästerna m m. Resterande 20 kommer att hjälpa till med de sommaraktiviteter som SWAT arrangerar. SWAT är den ungdomsverksamhet som Järfällahus och Hyresgästföreningen i Järfälla driver tillsammans. Det handlar bland annat om att arrangera turneringar i bubbelfotboll i områdena, anordna LAN och paintball med flera aktiviteter. Så här säger Mikael J

​Järfällafestivalen – folkfest med Anders Lundin, Bella & Filippa och Ramy Essam23.5.2017 10:00Pressmeddelande

Lördagen den 9 september är det dags för Järfällafestivalen – en stor folkfest i Jakobsbergs centrum. I år har vi satsat extra på scenprogrammet och engagerat flera intressanta och sinsemellan mycket olika artister. Anders Lundin är konferencier och leder allsång. Ramy Essam, ”Mellanösterns Bob Dylan”, kommer och signerar sin nya skiva. Mello-artisterna Bella och Filippa uppträder. Dessutom blir det jazz för barn och mingel-opera på gator och torg i Jakobsbergs centrum. Arrangörer är Järfälla kommun, Järfällahus och Citycon.

Rekordmånga sökte och fick NovaStipendiet - stipendieutdelning 15 maj9.5.2017 15:27Pressmeddelande

NovaStipendiet är Järfällas eget stipendium för ung kultur. Det delas ut årligen till projekt av och med barn och ungdomar i Järfälla.  Nu är det klart vilka projekt/idéer som beviljas medel under 2017/2018. Totalt tio stipendiater kommer att få dela på 74 000 kr. Det var rekordmånga ansökningar i år (20 stycken) och rekordmånga projekt får pengar (10 stycken). Projekten är ett kalejdoskop av idéer. Några ungdomar ska dokumentera sin kommun från luften via flygfoto. Herrestaskolan och Kvarnskolan vill arbeta konstnärligt utifrån arkitekturen i vår växande kommun med Barkarbystaden som nytt inslag. Utdelningen sker måndagen den 15 maj kl 17.00 i Jakobsbergs centrumgalleria. Årets NovaStipendium delas ut av Mika Metso, kultur-, demokrati- och fritidsnämndens ordförande.  Redan från kl 16.00 redovisar förra årets stipendiater sina projekt. NovaStipendiet är Järfällas ungkulturstipendium. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Citycon AB (ägare till Jakobsbergs Centrum), HSB Norra Stor-Stoc

Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov – start för flerårigt projekt31.3.2017 10:27Pressmeddelande

Nu kavlar Järfällahus upp ärmarna och startar ett femårigt projekt med ett flertal olika hållbarhetsåtgärder för bostadsområdet Tallbohov. Stort projekt för stort område Tallbohov är ett av Järfällahus största bostadsområden och ett område av miljonprogramskaraktär. Husen har nått en ålder då de behöver omfattande åtgärder för att kunna fortsätta att fungera på ett hållbart sätt. Därför satsar Järfällahus nu på ett stort projekt för hela Tallbohov under de kommande åren. Målet är hållbarhet Målet är hållbarhet: att husen håller även i fortsättningen, att hyresgästerna får en tryggare, behagligare och attraktivare boendemiljö samt att vi ser till att våra hus uppfyller de krav på miljömässig hållbarhet som ställs idag. Därför kallar vi projektet Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov. Åtgärderna delas upp i två övergripande delar: 1.Teknisk och miljömässig hållbarhet Målet är ett bättre inomhusklimat, bättre energianvändning och att förlänga husens hållbarhet över tid. För att uppnå detta ko

Järfällahus bygger 132 nya lägenheter i centrala Jakobsberg21.3.2017 12:30Pressmeddelande

Den 21 mars vann detaljplanen för fastigheten Riddaren i centrala Jakobsberg laga kraft i Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2016-06-07, men överklagades och togs till Mark- och miljödomstolen som 2017-02-23 avvisade överklagandet. Eftersom ingen ny överklagan kommit in på utsatt tid har planen vunnit laga kraft. Det innebär att Järfällahus nu kan komma igång med att nå ett av huvudmålen i ägardirektivet, att bygga 300 lägenheter per år. Riddaren, med 132 lägenheter och en förskola, kommer att byggas vid Riddarparken på Järfällahus mark i D-området i centrala Jakobsberg. Byggstart hösten 2017 Nästa steg är upphandling av entreprenaden och planerad byggstart är satt till hösten 2017. Om allt går som planerat sker inflyttningen i början av 2019. Lägenheterna kommer förmodligen att förmedlas i Järfällahus ordinarie köer. Några hyror är ännu inte förhandlade och fastställda. ”Glädjande besked” - Beskedet att detaljplanen har gått igenom är mycket glädjande, s

Malin Söderman tillträder som ny VD för Järfällahus9.1.2017 10:16Pressmeddelande

Den 9 januari välkomnar vi Malin Söderman som Järfällahus nya VD. Hon ersätter Tor-Björn Johansson, som varit t f VD under det senaste året. Malin Söderman är civilingenjör med en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen. Hon har bl a varit fastighetsutvecklare i Stockholms stad, konsult inom fastighetsfrågor på Ebab och vice VD i Sigtuna kommun för utvecklingen av Valsta köpcentrum. Senast kommer hon från Rikshem, där hon varit regionchef. Malin beskriver sig själv som en person med mycket energi och driv. Hon ser fram emot att arbeta med ett bolag i förändring, så som Järfällahus är nu. Våra ägardirektiv ger oss i uppgift att bygga 300 lägenheter och renovera 100 lägenheter om året. Det innebär en omställning från att vara ett förvaltande företag till att också fokusera på nybyggnation och stora renoveringsprojekt. - Jag ser fyra viktiga mål för Järfällahus framöver, säger Malin. Att växa genom nybyggnation, att renovera, att ha en hög affärsmässighet och att göra allt detta på ett

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum