Järfälla Kommun

Järfällas grundskolor klättrar i SKL:s ranking

Dela

Järfällas grundskolor klättrar när SKL, Sveriges kommuner och landsting, jämför grundskolor i Sveriges samtliga kommuner. Positiva faktorer är ett högre meritvärde bland eleverna och pojkarnas meritvärde som ligger högt i jämförelse med rikets kommuner.

Järfälla placerar sig på plats 129 av 290 när kommunerna rankas utifrån ett flertal faktorer som elevernas slutbetyg, gymnasiebehörighet och kunskapskrav. Det är en förbättring med 14 platser från föregående år. Meritvärdet för kommunens elever fortsätter att öka och där placerar sig Järfälla på plats 48 bland landets 290 kommuner. Pojkarnas meritvärde är högt i jämförelse med många andra kommuner i landet (plats 24).

– Det är glädjande att Järfälla tar ett kliv framåt och förbättrar resultaten i skolan och vår position i SKL:s ranking. Under 2016 prioriterar vi skolan i den kommunala budgeten med fokus på att anställa fler lärare och öka likvärdigheten. Under mandatperioden kommer vi fortsätta att investera i skolan för att ge varje elev tid att lyckas, säger Eva Ullberg (S), Barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Ett viktigt förbättringsområde är att alla elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen. För att nå detta är en ständig utveckling av undervisningen det viktigaste. Att noggrant följa upp hur det går för eleverna är en del av Järfälla grundskolors systematiska kvalitetsarbete. Det handlar om att tidigt fånga de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven och att utveckla analysen av vilka åtgärder som leder till bättre måluppfyllelse för att kunna sätta in adekvata åtgärder.

– Vi fortsätter att utveckla en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och det ska leda till att alla elever får möta skickliga lärare, säger Minna Avrin, Barn- och ungdomsdirektör i Järfälla kommun.

Rapporten ”Öppna jämförelser - grundskola 2016” baseras på uppgifter från läsåret 2014/15. Läs mer om SKL:s öppna jämförelser på Järfällas hemsida.

För mer information:

Minna Avrin, Barn- och ungdomsdirektör i Järfälla kommun
minna.avrin@jarfalla.se, 08-580 290 65

Eva Ullberg (S), kommunalråd, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
eva.ullberg@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum