Järfälla Kommun

Järfällas unga säger nej till alkohol

Dela

Andelen ungdomar i Järfälla som avstår alkohol har nära nog fördubblats sedan 2008. Bland eleverna i årskurs 9 har andelen helnykterister ökat från 36 till 68 procent och bland gymnasisterna år 2 från 14 till 33 procent.

Även bland storkonsumenterna – de som dricker sig berusade minst en gång i månaden – finns en tydlig nedåtgående trend. 2016 uppgav var tionde elev i årskurs 9 – såväl pojkar som flickor – att de berusar sig på alkohol minst en gång i månaden. År 2008 var det var fjärde 16-åring.

Bland de tre år äldre eleverna dricker en fjärdedel sig berusade minst en gång i månaden. Åtta år tidigare var den motsvarande siffran nästan den dubbla (46 procent).

Också mängden alkohol som Järfällas unga dricker minskar kraftigt. Idag dricker grundskolans niondeklassare en fjärdedel av vad jämnåriga år 2008 gjorde, medan de tre år äldre eleverna har mer än halverat sin alkoholmängd under samma period. Flickorna konsumerar betydligt mindre mängder än pojkarna i båda åldersgrupperna.

– Det är väldigt glädjande att fler och fler ungdomar väljer bort alkoholen, säger preventionssamordnaren i Järfälla, Erika Sjöblom. Det kan bero på en mängd olika faktorer, så som att allt färre föräldrar accepterar att deras ungdomar dricker alkohol innan de är 18 år. Den restriktiviteten kan i sin tur vara ett resultat av det förebyggande, kunskapsspridande arbete vi bedriver. Andra orsaker kan vara dagens hälsotrend och nya sätt att umgås på via nätet.

– Det är ett glädjande resultat. Samtidigt vill jag lyfta fram betydelsen av att ständigt arbeta förebyggande med den här typen av frågor. I det arbetet spelar föräldrar, skola, fritidsledare och socialtjänst en otroligt viktig roll, säger socialnämndens ordförande Bengt Harju (S).

Järfällas minderåriga får tag i alkohol framför allt genom kamrater och äldre syskon. Men langningen minskar kraftigt, framför allt till grundskoleeleverna. Bland dessa elever har langningen till pojkar minskat med två tredjedelar och till flickor med hälften jämfört med år 2008.

En trend som brutits är andelen rökare bland gymnasieeleverna i Järfälla. Efter att de senaste sex till åtta åren visat på en nedåtgående trend, har andelen rökare bland gymnasisterna i år 2 ökat sedan 2014. Pojkarna har ökat sin andel rökare från 16 till 20 procent och bland flickor från 20 till 23 procent.

Andelen niondeklassare som någon gång har använt narkotika har minskat till 6 procent. I 2014 års undersökning var det 9 procent som svarade ja på samma fråga. Bland pojkarna är andelen högre, 8 procent.

Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet har dock användningen av narkotika ökat med en procentenhet till 17 jämfört med 2014. År 2008 svarade 19 procent i målgruppen att de prövat narkotika.

Mer information

Erika Sjöblom, preventionssamordnare, erika.sjoblom@jarfalla.se, 08-580 286 82

Fakta Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten besvarades av totalt 1 056 Järfällaelever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. 22 av Stockholms läns 26 kommuner deltog, och resultatet sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms Län.Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Enkäten innehåller cirka 350 frågor eller delfrågor och besvaras anonymt under lektionstimme. Svaren i 2016 års enkät lämnades under våren 2016.

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum