Stockholms stad

Järvapiloternas första kull undersköterskor klara

Dela

På måndag den 19 september kl. 13 tar den första gruppen undersköterskor emot sina undersköterskebroscher på Jobbtorg Stockholm i Kista. Järvapiloterna utbildar inom de områden där det råder arbetskraftsbrist i Stockholm. Många i pilotutbildningarna har redan anställningskontrakt. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) medverkar vid ceremonin.

Järvapiloterna är en modell som Jobbtorg Stockholm utvecklat i partnerskap med Arbetsförmedlingen, stadsdelsförvaltningar och arbetsgivare. Modellen leder till anställning och en långsiktig egen försörjning för personer som länge har stått utanför arbetsmarknaden.

Nästan alla är redan anställda

I pilotutbildningen som pågår har 27 personer blivit godkända undersköterskor på gymnasienivå. Många av dem har redan skrivit anställningsavtal och arbetsgivarna väntar nu på att de ska bli färdiga med sin utbildning för att påbörja sina anställningar. Den 19 september mottar 27 aspiranter emot sina undersköterskebroscher på Jobbtorg Stockholm i Kista och då medverkar också arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Järvapiloter i bristyrken

Järvapiloterna är en modell för personer som har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid eller som är relativt nyanlända. Tyngdpunkten för utbildningen ligger i att utveckla språkkompetens parallellt med en yrkeskompetens inom ett aktuellt bristyrke.

Utbildade deltagare möter omgående arbetsmarknadens anställningsbehov. Arbetsgivarna har deltagit genom hela processen av utbildningen och garanterar färdiga aspiranter en anställning. I ytterligare två andra pågående undersköterskepiloter har 45 av 47 personer redan fått anställningskontrakt.

 

 

Kontakt

Margareta Sabuk, Enhetschef

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm

Borgarfjordsgatan 7, 164 40 Kista

Telefon: 08-508 35 900

E-post: margareta.sabuk@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum