Stockholms stad

Järvapiloternas första kull undersköterskor klara

Dela

På måndag den 19 september kl. 13 tar den första gruppen undersköterskor emot sina undersköterskebroscher på Jobbtorg Stockholm i Kista. Järvapiloterna utbildar inom de områden där det råder arbetskraftsbrist i Stockholm. Många i pilotutbildningarna har redan anställningskontrakt. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) medverkar vid ceremonin.

Järvapiloterna är en modell som Jobbtorg Stockholm utvecklat i partnerskap med Arbetsförmedlingen, stadsdelsförvaltningar och arbetsgivare. Modellen leder till anställning och en långsiktig egen försörjning för personer som länge har stått utanför arbetsmarknaden.

Nästan alla är redan anställda

I pilotutbildningen som pågår har 27 personer blivit godkända undersköterskor på gymnasienivå. Många av dem har redan skrivit anställningsavtal och arbetsgivarna väntar nu på att de ska bli färdiga med sin utbildning för att påbörja sina anställningar. Den 19 september mottar 27 aspiranter emot sina undersköterskebroscher på Jobbtorg Stockholm i Kista och då medverkar också arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Järvapiloter i bristyrken

Järvapiloterna är en modell för personer som har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid eller som är relativt nyanlända. Tyngdpunkten för utbildningen ligger i att utveckla språkkompetens parallellt med en yrkeskompetens inom ett aktuellt bristyrke.

Utbildade deltagare möter omgående arbetsmarknadens anställningsbehov. Arbetsgivarna har deltagit genom hela processen av utbildningen och garanterar färdiga aspiranter en anställning. I ytterligare två andra pågående undersköterskepiloter har 45 av 47 personer redan fått anställningskontrakt.

 

 

Kontakt

Margareta Sabuk, Enhetschef

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm

Borgarfjordsgatan 7, 164 40 Kista

Telefon: 08-508 35 900

E-post: margareta.sabuk@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum