EIT Digital

Jens Ohlsson utnämnd till Head of EIT Digital Professional School

Dela

Dr Jens Ohlsson är ny chef för EIT Digital Professional School, en roll som innebär att han ansvarar för strategi, ledning, utförande och finansiering av EIT Digitals utbildningsprogram för yrkesverksamma. EIT Digital Professional School hjälper företag, organisationer och offentlig sektor med digital omställning genom att erbjuda s k blended learning av hög kvalitet för ledningsgrupper och chefer med operativt ansvar. Utbildningsprogrammen inom Professional School är en del av EIT Digital Academy. Hela verksamheten syftar till att höja kompetensen om digital teknik samt främja entreprenörskap så att Europa kan vara ledande i den digitala omställningen. Förutom EIT Digital Professional School ingår även EIT Digital Master School, EIT Digital Doctoral School samt ett utbud av onlinekurser på avancerad nivå.

Jens Ohlsson tar med sig betydande erfarenheter av entreprenörskap och innovation till EIT Digital. Han har varit affärsutvecklare för ett företag som var bland de första i världen att utveckla en e-learning plattform. Utöver detta har han haft flera, olika roller i stora företag som bl a rådgivare och affärstuvecklare på SAP, konsult för Aptus Consulting, key account manager and affärsutvecklare för IDS Sheer. Han är en av grundarna till tech företaget Movelo där han även var VD. I slutet av 2016 doktorerade Jens Ohlsson med en avhandling om ‘How companies can work with business innovation and business improvements supported by digital abilities”. Studierna har kombinerats med arbete som digital rådgivare för styrelser och ledningsgrupper.

”Vi är väldigt glada att Jens börjar arbeta för EIT Digital som Head of Professional School. Hans kunskaper, färdigheter och erfarenheter gör honom särskilt lämpad för att framgångsrikt ta sig an denna viktiga ledarroll”, säger Professor Willem Jonkers, CEO EIT Digital.

Ohlsson säger att han vill bidra till EIT Digitals ambitioner att göra  Professional School till  en viktig faktor för Europeiska företag och yrkesverksamma för att fortsätta vara ledande inom digital innovation och tillägger: ”Jag vill också katalysera och skapa synergier mellan EIT Digitals innovationsaktiviteter och  utbildningsprogrammen inom såväl EIT Digital Professional School som Doctoral and Master School.

Jens Ohlsson på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/jens-ohlsson-968b303/

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

EIT Digital
EIT Digital
Isafjordsgatan 26
SE-164 40 Kista

http://www.eitdigital.eu/

Om EIT Digital

EIT Digital är en ledande europeisk organisation inom öppen innovation. Vårt mål är att främja teknikdriven digital innovation och teknisk utbildning för entreprenörer i syfte att skapa ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet i Europa.  Vi sammanför entreprenörer i ett partnerskap med över 130 globala företag, SMEs, start-ups, universitet och forskningsinstitut.

EIT Digital investerar I strategiska områden för att forskningsresultat baserade på digital teknik snabbare ska kunna nå marknaden samt utbildar dagens och morgondagens entreprenörer och ledare i Europa. Våra innovations- och utbildningsprogram sker i och runt våra “co-location centres”, där studenter, forskare, ingenjörer, affärsutvecklare och entreprenörer samlas och bidrar till att driva den digitala omställningen för att möta dagens samhällsutmaningar.

EIT Digital är en KIC, Knowledge and Innovation Community etablerad av EIT, European Institute of Innovation and Technology.EIT Digital mobiliserar talanger, idéer, teknologier, investeringar och affärsutveckling över hela Europa för att stimulera disruptiv digital innovation. EIT Digital har sitt huvudsäte i Bryssel och har co-location centers i Berlin, Budapest, Helsingfors, Eindhoven, London, Madrid, Paris, Stockholm, Trento samt en hub i Silicon Valley.

Mer information om EIT Digital: http://www.eitdigital.eu/
Följ EIT Digital på Twitter: EIT_Digital

Följ EIT Digital

Abonnera på våra pressmeddelanden.