GlobeNewswire

JLT Mobile Computers lanserar innovativ mjukvara som möjliggör effektivare truckanvändning i lagerverksamheter

Dela

Besök JLT Mobile Computers på ProMat 2023,
MonterS3275, 20-23 mars 2023, Chicago, USA

För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Bild tillgänglig: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers lanserar innovativmjukvara som möjliggör effektivaretruckanvändning i lagerverksamheter

Programvaran JLT Insights™ kontextualiserar data som tillhandahålls av inbyggdasensorer i den populära JLT6012™-datorn. Informationensammanställsoch geren överblickövertillståndet förverksamhetens IT-utrustning samt effektiviteten i användningen av lagerfordon.

Växjö, Sverige, 6:e december2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, har lanserat JLT Insights, en ny mjukvara ämnad för lagerverksamheter. Programvaran samlar in data som presenteras i tydliga och lättöverskådliga grafer och diagram för ett ge en översikt över kundens IT-utrustning och lagerfordon.

Den anpassningsbara mjukvarulösningen gör det möjligt för lager- och IT-chefer att få bättre koll på sina fordonsmonterade datorer och därmed nya insikter om verksamhetens effektivitet. De sensorer som sitter inbyggda i datorerna som ingår i JLT6012-serien samlar in data som ger användare av JLT Insights möjlighet att optimera den dagliga driften och användandet av sina lagertruckar. Förutom att tillhandahålla information om hälsotillståndet för kundernas IT-utrustning kan accelerometrar och andra sensorer i datorerna även ge information om truckarnas rörelser, hastighet, acceleration, kollisioner, position och tid.

Tillgång till denna digitala data öppnar enorma möjligheter för lager- och IT-chefer att effektivisera och förbättra sin plock- och logistikverksamhet. Genom att identifiera flaskhalsar, nätverksanslutningsproblem, högtrafikerade områden, kördynamik, olycksbenägna zoner och andra signaler om tillståndet för IT-utrustningen kan drifttiden optimeras och både effektiviteten och säkerheten kan förbättras i verksamheten.

Att gaffeltruckar i logistikverksamheter råkar ut för stötar och kollisioner är ett faktum. Genom att kombinera kollisionsinformation med platsdata kan dock säkerhetsriskområden och/eller fysiska flaskhalsar i logistikverksamheten identifieras. Tillsammans med tidsangivelser ger detta användare av JLT Insights möjligheten att identifiera olika skiftmönster. Vidare kan positionsdata med specifika tidsangivelser ge indikationer om alltför långa uppehållstider på vissa platser eller utmärka högtrafikerade områden.

Andreas Nivard, General Manager på JLT Software Solutions förklarar hur JLT Insights fungerar: "Datorerna i JLT6012-serien från JLT Mobile Computers innehåller sensorteknologi som liknar den som finns i dagens mobiltelefoner. Genom att utnyttja data som genereras av dessa sensorer levererar vi nu ännu fler värdeskapande funktioner genom nya mjukvarulösningar”. Vidare förklarar Andreas att "den verkliga kraften i JLT:s nya kombination av hård- och mjukvara ligger i möjligheten att lägga samman och kontextualisera data som fångas in via sensorerna vilken sedan presenteras i lättförståeliga grafer och diagram. JLT Insights är fullt av användbar information för IT- och lagerchefer."

För att informationen som presenteras ska vara så användbar som möjligt kan JLT hjälpa till att definiera vilken data som ska samlas in och göra anpassningar av programvaran så att den passar kundens verksamhet. De identifierade datapunkterna kan antingen konfigureras av JLT, lokala partners eller kunder själva för att skapa bästa förutsättningar för fortsatta förbättringar.

JLT Insights möjliggör en rad operativa förbättringar, dess primära syfte är emellertid att maximera drifttiden genom att identifiera potentiella problem på ett tidigt stadie. På så vis kan kostsamma driftstopp eller andra oönskade situationer undvikas.

"Möjligheten att kunna upptäcka problem innan de orsakar stillestånd i vår verksamhet är ett stort plus för oss", förklarar Fredrik Edvardsen, IT-chef på IV Produkt, ett Växjöbaserat företag som utvecklar och tillverkar innovativa luftbehandlingsaggregat. "Vi kan nu få betydelsefull information om flera operativa funktioner, så som strömförsörjning, diskutrymme samt körtider och serviceintervall för våra truckar vilket gör att vi kan arbeta förebyggande."

JLT Insights finns tillgängligt idag för nya och befintliga användare av JLT6012-datorn (med Windows 10) och köps som en månadsprenumeration baserat på antal enheter. "Programvaran är uppdelad i två nivåer", förklarar Andreas. "Den första ger all grundläggande information från de inbyggda sensorerna samt händelsenotiser, medan nästa nivå även inkluderar statistik och tillåter användare att extrahera och jämföra en datauppsättning mot en annan."

Programvaran kommer framöver att finnas förinstallerad på nya JLT6012-datorer, medan kunder med befintliga enheter kan kontakta JLT via hemsidan för nedladdning av JLT Insights.

JLT Insights lämpar sig bäst för användning med JLT6012-datorer men kan även användas med andra fordonsdatorer från JLT, förutsatt att de har Windows 10. Då tidigare generationer inte har några sensorer inbyggda är dock funktionaliteten begränsad. Under första halvan av nästa år kommer det även att finnas stöd för användning på den Android-baserade JLT6012A™-datorn. JLT Insights utvecklas kontinuerligt och JLT tar gärna emot förbättringsförslag eller idéer om nya funktioner från användarna.

"Vi har arbetat nära JLT för att testa mjukvaran och föreslå funktioner som en del av deras pilotprogram", säger Martin Carlsson, lagerchef på IV Produkt. "Vi känner att JLT verkligen har lyssnat på våra behov och vi ser nu fram emot att använda JLT Insights under de kommande sex månaderna för att fatta datadrivna beslut för att öka produktiviteten i vårt lager."

För mer information om JLT Mobile Computers, dess produkter och lösningar, besök jltmobile.com.

Förfrågningar
JLT Mobile Computers Group JLT Software Solutions
Per Holmberg, VD Andreas Nivard, General Manager
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 70 386 27 75
per.holmberg@jltmobile.comandreas.nivard@jltmobile.com
www.jltmobile.comwww.jltmobile.com
PresskontaktCertified Adviser
PRismaPR Eminova Fondkommission AB
Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10
Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse27.1.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Elanders valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Dan Frohm, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson samt nyval av Ulrika Dellby, Anna Hallberg och Johan Trouvé. Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall har avböjt omval. Ulrika Dellby har en civilekonomexamen. Hon är styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB samt ledamot i Bico Group AB, Lifco AB, Linc AB, SJ AB och Werksta Nordic AB. Tidigare partner Boston Consulting Group. Anna Hallberg har en akademisk utbildning inom juridik och företagsekonomi. Hon har tidigare varit statsråd och Utrikeshandelsminister, vice koncernchef för Almi Företagspartner samt haft ett antal ledande befattningar inom SEB. Johan Trouvé har en civilingenjörsexamen. Han är vd för Västsvenska Handelskammaren och har tidigare bland annat varit regionchef för Schenker AB. Han är idag ledamot i Svenska Mässan, Thomas Concrete AB samt U

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier26.1.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2022 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att säkerställa HMS åtaganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2023-2026. Återköpen får inledas den 26 januari 2023 och kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS. Återköp kommer ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 33 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer

Bokslutskommuniké 2022, januari - december26.1.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Kvartalet Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 764 MSEK (571), motsvarande en ökning med 34%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 65 MSEKOrderingången uppgick till 718 MSEK (699), motsvarande en ökning med 3%Rörelseresultatet uppgick till 192 MSEK (109), motsvarande en rörelsemarginal på 25,1% (19,2)Resultat efter skatt uppgick till 151 MSEK (86) och vinst per aktie till 3,25 SEK (1,85) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177 MSEK (104)Förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Control Specialists Ltd. Helåret Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 506 MSEK (1 972), vilket motsvarar en ökning med 27%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 158 MSEK Orderingången uppgick till 3 064 MSEK (2 538), motsvarande en ökning med 21%Rörelseresultatet uppgick till 653 MSEK (446), motsvarande en rörelsemarginal på 26,0% (22,6). Justerat rörelseresultat uppgick till 626 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarg

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.202225.1.2023 10:09:03 CET | Pressmeddelande

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2022 och -9,0 procent under kalenderåret 2022.Solidiums substansvärde ökade under halvårsperioden med 0,2 miljarder euro och var 7,4 miljarder euro i slutet av översiktsperioden. Reima Rytsölä, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: ”Avkastningen på aktieinnehaven (7,6 procent) var relativt bra då man beaktar de utmanande förhållandena. I början av rapportperioden såg vi stora rörelser i aktiekurserna då marknadens inflations- och ränteförväntningar ändrades. Mot slutet av året var vi i en stigande trend delvis för att de rapporterade inflationssiffrorna var aningen lägre än vad marknaden hade förväntat. Även bolagens rapporterade resultat var i stora drag bättre än vad den försämrade ekonomiska stämningen och konsumenternas förtroende antydde. Under rapportperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokian Renkaat. Försäljningen av verksamheten i Ryssland och den nya investeringen i däckfa

Allt fler vill bli sin egen – Kvadrat lanserar starta eget-skola24.1.2023 14:48:56 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Jan. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik. För att möta det växande intresset att starta eget företag i Sverige så lanserar konsultföretaget Kvadrat en ”starta eget-skola” i webbinarie-serieformat med start 1 februari. Under fem tillfällen kommer nyfikna få kunskap och inspiration hur man tar klivet till ett friare och lyckligare konsultliv. Drygt var tredje person (36%) drömmer om att starta eget i Sverige, enligt Kvadrats rapport Det lyckliga arbetslivet, och på företagets kontor runt landet märks ett allt starkare intresse bli egenföretagande konsult. – Kvadrat har i över 30 år hjälpt tusentals människor att starta eget, och har en enorm samlad erfarenhet av de frågor, farhågor och utmaningar man ställs inför. Nu vill vi sprida den här kunskapen för att hjälpa fler svenskar att våga ta klivet till ett lyckligare yrkesliv, säger Isac Hellwig, vd för Kvadrats inkubator Inkubik. Starta eget-skolan är uppdelad i fem fristående

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum