JLT Mobile Computers släpper kostnadsfri inköpsguide om hur du väljer scannerutrustning för att maximera produktiviteten

Dela

För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Five Steps to Scanner Success
Bild tillgänglig: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers släpper kostnadsfri inköpsguide om hur du väljer scannerutrustning för att maximera produktiviteten

Detta är den fjärde delen i en serie av guider som lyfter strategiska utmaningar kopplade till implementation av tekniska lösningar förföretagverksamma i industrier där utrustningen utsätts får hårt slitage

Växjö, 5:eoktober2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av datorer för krävande miljöer, tillgängliggör sin expertkunskap i en serie kostnadsfria köpguider för att underlätta för nya och befintliga kunder att hitta lösningar som är anpassade för att maximera både produktivitet och effektivitet under de specifika förutsättningarna som råder i varje enskilt fall. I den senaste guiden,Five Steps to Scanner Success,presenteras en femstegsmodell för hur du lyckas med urval, inköp och installation av scannerutrustning, tillgänglig för gratis nedladdning här (endast på engelska).

Streckkodsläsare har blivit ett av de viktigaste tekniska verktygen i den moderna globala logistiken och används idag mer eller mindre överallt. År 2020 såldes scannrar för nästan 7 miljarder US-dollar världen över och marknaden fortsätter att växa. Med bokstavligen talat hundratals olika streckkodstyper, alla med sina för- och nackdelar, är det inte helt enkelt att veta vilken som passar bäst i den egna verksamheten. Då behoven varierar stort från fall till fall är det viktigt att inte bara titta på den tekniska specifikationen och initiala inköpskostnaden för att hitta rätt scannerlösning. En avgörande aspekt är att utrustningen måste fungera med övrig IT-infrastruktur. Medan en lyckad och välfungerande lösning bidrar till ökad produktivitet och motiverad personal kan motsatsen få kostsamma konsekvenser.

Att få till en välfungerande scannerlösning som passar verksamhetenkan vara svårt, säger Christian Funk, produktchef för JLT Mobile Computers. ”Därför har vi skapat den här guiden som lyfter fem frågor som är viktiga att ställa till potentiella leverantörer i jakten på den bäst lämpadelösningen.Att använda scanners kan ge stora fördelar, men för att dra nytta av dessa krävs en verksamhetsanpassad lösning där personalen känner sig bekväm med utrustningen och den fungerar med all övriga utrustning. Inom lager- och logistikbranschen använder många av våra kunder världen över scanners tillsammans med våra ruggade datorer. Genom nära och långvariga samarbeten har vi lärt oss vad som fungerar – och vad som inte gör det– när det kommer till scanneranvändande. I den här guiden delar vi med oss av våra lärdomar om hur du hittar rätt lösning som passar just dina behov.”

Den fjärde delen i serien av köpguider från JLT adresserar utmaningar kopplat till scanneranvändande och råd om hur dessa hanteras för att hitta en lösning som fungerar och är lönsam. Inledningsvis förklaras varför det är fördelaktigt att använda scanners, potentiella problem som kan uppstå gås igenom och läsaren får även en genomgång av vilka tekniker och metoder som finns idag. Vidare ges tips om hur scannerlösningar på ett framgångsrikt sätt integreras i logistikflödet, för att slutligen ta upp vikten av att hitta rätt leverantör.

Guiden innehåller följande delar: Varför du bör integrera streckkodsscanners i din verksamhet, om det görs på rätt sätt är fördelarna stora – större kontroll, minimerat antal fel och förbättrad säkerhet. Utmaningar med att använda scanners i lagerverksamheter: tillgänglighet, vilken typ och kvalitet det är på streckkoderna som ska läsas, belysning – allt spelar roll. Genomgång av utbudet av scanners på marknaden idag och hur dessa skiljer sig åt gällande prestanda, funktionalitet samt hur väl de kan användas i tuffa miljöer. Vikten av att välja en lösning som fungerar med befintlig IT-utrustning – vilka är nyckelfrågorna att tänka på för att säkerställa en lyckad implementering. I sista delen får läsaren tips om vad som kan vara viktigt att ha i åtanke vid utvärderingen av potentiella leverantörer – inköpspriset är en faktor, men det lönar sig ofta att investera i att bygga en stark relation med leverantören för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

I guiden listas också de fem avgörande saker för en lyckad lösning: Scannrarna måste fungera i alla miljöer som operatörerna arbetar och med den typ av varor som de hanterar samt vara möjilg att integrera med övriga verksamheten. De måste tåla att falla i marken och slitage från andra oförutsägbara händelser. För att personalen ska ta till sig utrustningen måste den vara användarvänlig och intuitiv så att det är enkelt för operatörerna att lära sig. Och, det kanske allra viktigaste – se till att välja en partner som är expert inom området och som kan hjälpa dig att undvika kostsamma misstag.

Guiden som är på engelska finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida: https://jltmobile.com/free-guides-and-webinars/five-steps-to-scanner-success/.

FörfrågningarPresskontakt
JLT Mobile Computers Group PRismaPR
Per Holmberg, VD Monika Cunnington
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
monika@prismapr.com
www.prismapr.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical AB: Imperative Care tecknar avtal om produktleveranser för 7,5 MSEK15.10.2021 08:23:11 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Imperative Care Inc (ICI) har sedan tidigare ingått avtal omfattande produktleveranser samt teknisk och regulatorisk support. Nu förlängs dessa avtal samtidigt som ICI väljer att säkerställa leveranser genom att förbinda sig att under de närmaste 15 månaderna köpa CHS™-belagda produkter för minst 870 000 USD. Till detta kommer separat fakturerade supporttjänster. Imperative Care bedriver sin verksamhet från huvudkontoret i Kalifornien, USA och bolagets mer än 250 medarbetare arbetar med produkter för att förbättra strokevård. För närvarande säljer Imperative Care katetrar, men tog nyligen in 260 MUSD för att färdigställa utvecklingen av en bred plattform av nya produkter inom strokeområdet. Det är för en av dessa nya produkter som avtalet gällande CHS™ nu förlängts mellan bolagen. Nya produkter för förbättrad strokevård är medicinskt avgörande men kan också innebära signifikanta patientrisker, bland annat genom att behandlingen i si

Elanders AB: Delårsrapport januari – september 202115.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Januari-september 2021 Omsättningen ökade med 205 Mkr till 8 369 (8 164) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om åtta procent.EBITA ökade till 413 (342) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,2) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 23 Mkr.Resultat före skatt ökade till 301 (203) Mkr, vilket var en förbättring med 48 procent.Nettoresultatet ökade till 211 (136) Mkr, motsvarande 5,84 (3,78) kronor per aktie.Operativa kassaflödet uppgick till 575 (1 090) Mkr, varav förvärv utgjorde -113 (0) Mkr. Tredje kvartalet 2021 Omsättningen ökade till 2 865 (2 778) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tre procent om oförändrade valutakurser används.EBITA uppgick till 126 (190) Mkr, motsvarade en EBITA-marginal om 4,4 (6,8) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 1 Mkr.Resultat före skatt uppgick till 88 (147) Mkr.Nettoresultatet uppgick till 57 (101) Mkr, motsvarande 1,54 (2,83) kronor per aktie.Operativa kas

Flerie Invest leder förvärv av norrländsk läkemedelsfabrik för 455 miljoner kronor15.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Storsatsning på DNA, RNA, protein och avancerad läkemedelsutveckling och GMP-tillverkning STOCKHOLM, Sweden, Oct. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flerie Invest, ett investmentbolag inom bioteknik- och läkemedelsutveckling med kontor i Stockholm och London, har lett ett syndikat av investerare och förvärvat Cobra Biologics verksamhet i Matfors, Sverige, från det amerikanska företaget Charles River Laboratories. Köpeskillingen uppgår till cirka 455 miljoner kronor samt ytterligare villkorad köpeskilling senare. Verksamheten har 128 anställda som alla erbjuds fortsatt anställning. Verksamheten kommer fortsättningsvist att bedrivas under namnet NorthX Biologics. Anläggningen i Matfors omfattar en yta på 7’000 kvadrameter och har en befintlig renrumsinfrastruktur, processutvecklings- och kvalitetskontrolllaboratorier samt lagerutrymmen och är utrustad för att tillverka plasmid-DNA enligt GMP och teknisk proteintillverkning i kommersiell skala. Ytterligare investeringar och utvidgning av anlägg

VillageMD och Walgreens genomför en transformativ transaktion i vilken Kinnevik åtagit sig att sälja aktier i VillageMD för minst 340 MUSD14.10.2021 15:40:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag sitt stöd för Walgreens Boots Alliance (”WBA”) tillkännagivande att de avser investera ytterligare 5,2 MdUSD i VillageMD för att expandera bolagens partnerskap. Som en del av denna transformativa transaktion har Kinnevik åtagit sig att sälja aktier för minst 340 MUSD i VillageMD till WBA. Efter transaktionen förväntas Kinneviks kvarvarande ägarandel i VillageMD att uppgå till 4 procent. WBA och VillageMD har kommit överens om att utöka och fördjupa sitt samarbete genom en transaktion där WBA kommer investera 5,2 MdUSD för att främja VillageMDs strategiska position inom värdebaserad primärvård. ”Village Medical at Walgreens” kommer att expandera till över 1 000 mottagningar fram till 2027, och över 50 procent av dessa mottagningar kommer öppnas i medicinskt underbetjänade områden. För att stötta denna ambition har Kinnevik åtagit sig att sälja en del av sitt innehav i VillageMD för minst 340 MUSD och förväntas bibehålla en ägarandel om cirk

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202214.10.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 9 månader 202113.10.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 9 månader 2021 Viktiga händelser: Den totala malmbaserade guldproduktionen under 9 månader 2021 uppgick till 680,0 kg (21 862 oz), jämfört med 750,0 kg (24 112 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 9% eller 70 kg (2 250 oz), men i linje med produktionsplan 2021;Under 9 månader 2021 uppgick guldförsäljning till 614,3 kg (19 749 oz), jämfört med 760,3 kg (24 443 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 146 kg (4 694 oz) eller med 19%;324,2 kt malm bearbetades med snitthalt på 2,17 g/t;CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 93,1%;316,3 kt malm bröts under 9 månader 2021, jämfört med 273,8 kt under 9 månader 2020, en ökning med 42,5 kt eller 16%. Volymen för avrymningen uppgick till 1 299,3 km3 under 9 månader 2021 (+615,4 km3 eller 90% mer än under 9 månader 2020);Snitthalten i malm som producerades under 9 månader 2021 var 2,16

Cortus Energy tar nästa steg i Höganäs och startar utprovningen av Milstolpe 3 (MS3)13.10.2021 08:57:01 CEST | Pressmeddelande

Efter genomförda förbättringar av anläggningen startar vi en stegvis upptrappning av tiden för integrerad drift mot målet för MS3. MS3 innebär integrerad drift i 7 dygn (168 h) utan avbrott och att producera trycksatt syngas i enlighet med kravbild från Höganäs Sweden AB. Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 24h, 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott. Med vänlig hälsning, Håkan Sigfridsson, VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Sigfridsson, VD Tel: +46 (0)8 588 866 30 www.cortus.se Om Cortus Energy Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnyb

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum