JLT Mobile Computers startar pilotprogram för ny Android 10-baserad, ruggad, fordonsmonterad dator

Dela

Den nya JLT6012A-datorn är baserad på den senaste generationen av JLT:s produktplattform och Qualcomm®:s Snapdragon™660 RISC-processor,och fyllerett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmentet

Växjö, Sverige, 10:e februari 2021   * * *  JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, lanserar ett pilotprogram för sin toppmoderna Android 10-baserade, fordonsmonterade JLT6012A-dator som tagits fram för att öka produktiviteten i lageranläggningar och annan logistikverksamhet. Android 10 i kombination med den populära JLT6012-plattformen erbjuder flera fördelar och spännande nya möjligheter i gaffeltruckar och många andra typer av fordon. JLT levererade det första förserie-exemplaret av JLT6012A-datorn under föregående månad och andra intresserade kunder kan nu ansöka om att delta i det begränsade pilotprogrammet.

Globalt har Android en 85-procentig marknadsandel vad gäller smartphones.1 Mer än en miljard användare är vana vid hur Android fungerar. Det finns också ett enormt programvaruutbud och utvecklarstöd, vilket gör Android till ett perfekt komplement till Microsofts Windows-baserade system, samt ett alternativ för att ersätta äldre och nu föråldrade system baserade på Windows CE, Windows Mobile och Windows Embedded.

”Över en miljard människor använder Android varje dag och den växande efterfrågan på Android-lösningar inom olika typer av industriverksamheter kommer inte som någon överraskning”, säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”JLT är en av pionjärerna vad gäller Android i fordonsmonterade datorer, och med nya JLT6012A-datorn gör vi det möjligt för kunder att använda samma Android operativsystem för både handhållna och fordonsmonterade datorer. Kombinationen av vår nya JLT6012A-dator och Android 10 förenklar drift, underhåll och hantering av mobila datorer avsevärt, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet inom lager och andra logistikmiljöer.”

Den nya JLT6012A fordonsmonterade logistikdatorn representerar ett stort steg framåt inom området ruggade datorer. Detta eftersom den nya terminalen inte bara erbjuder oöverträffad produktivitet och enkelt användande, utan också utgör en flexibel plattform för att bygga innovativa mobila IT-lösningar, inklusive hårdvara, programvara och tjänster för såväl dagens som morgondagens behov.

Den nya Android 10-baserade JLT6012A-datorn erbjuds med en 12-tums pekskärm, och bygger på en Qualcomm® Snapdragon™ 660 åttakärning CPU som har blivit branschstandard för ruggade RISC-baserade datorer. Den nya datorn bygger på JLT:s befintliga Windows 10-dator JLT6012, vilken är marknadsledande och den snabbaste växande produkten i JLT:s historia. Den nya datorn adderar nu ytterligare möjligheter för ökad produktivitet och säkerhet.

I likhet med sitt Windows-baserade syskon, minskar nya JLT6012A-datorn totalkostnaden tack vare en inbyggd isolerad strömförsörjning med ett brett inspänningsområde på 9 - 72 volt och UPS-funktionalitet. Denna funktion underlättar installationen i elektriska, gas- och dieseldrivna fordon och eliminerar behovet av dyra externa komponenter. Underhållskostnaden reduceras med den nästan oförstörbara JLT PowerTouch™-displaytekniken som minimerar den vanligaste orsaken till att datorer går sönder. Andra slitagebenägna komponenter kan enkelt servas ute hos kunden och programvaran kan fjärruppgraderas – allt för att undvika att ta datorn ur drift.

Som tidig användare av Android-baserade fordonsmonterade enheter har JLT under flera år legat i täten vad gäller nästa generations plattformar. Företaget insåg tidigt Androids potential att leverera oöverträffad produktivitet och omedelbar användaracceptans som plattform för en mängd mobila lösningar. I och med den nya JLT6012A‑datorn erbjuder JLT nu ett halvdussin Android-baserade ruggade handdatorer, tablets och fordonsdatorer.

Kontakta JLT Mobile Computers för mer information om nya JLT6012A-datorn, eller besök https://jltmobile.com/ för att läsa mer om JLT6012-plattformen. Testexemplar av JLT6012A-datorn finns nu tillgängliga på begäran, med volymproduktion och full tillgänglighet under halvårsskiftet 2021.

FörfrågningarPresskontakt
JLT Mobile Computers Group PRismaPR
Per Holmberg, VD Monika Cunnington
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
monika@prismapr.com
www.prismapr.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

1 https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/osBilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta16.6.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

Statenlånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386% ränta Riksgälden lånadei dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta låneti Sveriges statsskuld. Totalt deltog ett 80-tal investerare med en budvolym på drygt 52 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 45 räntepunkter över marknadsräntan på den tidigare längsta svenska statsobligationen som förfaller om drygt 24 år. – Jag är glad att vi har kunnat förlänga den svenska statspapperskurvan till 50 år genom denna transaktion. Med Sveriges starka statsfinanser som grund visar vi än en gång att Riksgälden kan attrahera en bred investerarbas, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden. Riksgälden kommer att bygga upp den utestående volymen i den nya obligationen SGB 106

Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)15.6.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Klövern välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 9 juli 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Anmälan m.m. Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juli 2021; dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna unde

Företagsakuten förlängs till 30 september 202115.6.2021 14:30:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsakuten förlängs till 30 september 2021 Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen. Garantiprogrammet innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för anslutna bankers och kreditinstituts utlåning till företag. Programmet vänder sig primärt till små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, men som för övrigt är livskraftiga. - Huvuddelen av garantierna ställdes ut under våren 2020 när osäkerheten kring pandemins påverkan på ekonomin var störst. I nuläget är efterfrågan på de statliga garantierna begränsad, men en förlängning av Företagsakuten är en bra åtgärd, då vi inte är ur pandemin än och ekonomin inte har återgått till ett normalläge, säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti och finansiering på Riksgälden. Statistiken visar att det främst är mindre lån

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics och Imperial College London planerar klinisk studie av sevuparin mot svår malaria15.6.2021 11:24:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 15 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics och Imperial College London har ingått ett samarbetsavtal i syfte att utvärdera effekten av bolagets läkemedelskandidat sevuparin i patienter med svår malaria. Sevuparin utvecklas sedan tidigare inom indikationen sepsis/septisk chock, ett tillstånd som bär vissa likheter med den systemiska inflammationsreaktion som uppstår i samband med svår malariainfektion. Malaria orsakar fler än 400 000 dödsfall per år och behovet av nya och effektiva läkemedel är därför stort. Svår malaria utgör fortsatt en medicinsk utmaning i flera delar av världen. Sjukdomen drabbar ofta barn och behovet av effektiva läkemedel är stort eftersom malaria kan inducera en systemisk inflammatorisk reaktion som leder till multiorgansvikt, en reaktion som liknar den man ser vid sepsis/septisk chock. Syftet med det samarbete som annonseras idag är att genomföra en klinisk studie för a

Klövern kommer att sammankalla en extra bolagsstämma enligt begäran från Corem15.6.2021 09:06:03 CEST | Pressmeddelande

En extra bolagsstämma kommer att hållas i Klövern AB (publ) (”Klövern”) den 9 juli 2021 för val av ny styrelse i enlighet med begäran från Corem. Kallelse utfärdas separat. Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade idag erbjudandet ovillkorat och förlängde acceptfristen till den 23 juni 2021. Corem kontrollerar cirka 89,1 procent av de utestående aktierna och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern Tel: 070-546 71 00 Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se. Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se. Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en ev

Effnetplattformen Holding AB (publ): Publicering av informationsbroschyr avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna14.6.2021 15:05:07 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, 14 juni 2021 -- Styrelsen för Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) har upprättat en informationsbroschyr avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Informationsbroschyren finns tillgänglig för nedladdning på Effnetplattformens hemsida www.effnetplattformenholding.se samt kan även beställas via Effnetplattformens kontor, Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, telefon: 0920-60918. Emissionsvillkor Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 15 juni 2021. För varje befintlig aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 5,50 kr. Den totala emissionslikviden uppgår till högst cirka MSEK 24,9 före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 17 juni 2021 till och med den 2 juli 2021. För ytterligare information kontakta: Hans Runesten, styrelseor

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2020, återkallande av aktieoptionerna 2016B i bolagets innehav samt om avslutning av optionsprogrammet 2013A14.6.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Helsingfors, 14.6.2021 kl. 16.00 (EEST) Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2020, återkallande av aktieoptionerna 2016B i bolagets innehav samt om avslutning av optionsprogrammet 2013A Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), meddelar att bolagets styrelse beslutade 14 juni 2021 om att konvertera 11 011 aktieoptioner 2020A, som för närvarande innehas av bolaget, till aktieoptioner 2020B, och 18 819 aktieoptioner 2020A, som för närvarande innehas av bolaget, till aktieoptioner 2020C. Till följd av den ändring som avses i ovannämnda beslut sammanlagt 206 011 aktieoptioner är märkta 2020B och av dem har 179 557 optioner tilldelats ledningen och medarbetarna och 26 454 optioner innehas av bolaget;sammanlagt 213 819 aktieoptioner är märkta 2020C och av dem har 187 365 optioner tilldelats ledningen och medarbetarna och 26 454 optioner innehas av bolaget. I aktieoptionsprogrammet 2020A är sammanlagt 165 170 aktieoptioner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum