JLT Mobile Computers vidtar förebyggande åtgärder för fortsatt stabilitet genom den rådande globala Coronakrisen

Dela

Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar skapas förutsättningarna för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget och snabbt kunna växla upp när situationen vänder.

Växjö, Sverige, 7:e april, 2020   * * *   JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att ett förebyggande åtgärdsprogram har initierats med syfte att förbereda verksamheten för de utmaningar och möjligheter som kan komma ur den pågående krisen kopplad till Coronapandemin. Genom insatserna i programmet skapas förutsättningarna för företaget att kunna hantera den rådande situationen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läget på marknaden är mycket ovisst och JLT följer därför noggrant utvecklingen samt för en nära dialog med leverantörer, samarbetspartners, återförsäljare och kunder. Då JLT:s erbjudande ofta kommer in sent i kunders projektcykler har ingen större nedgång i orderingången noterats under första kvartalet (se pressmeddelande JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym samt finansiell ställning för första kvartalet 2020, 2020‑04‑07). En lägre orderingång är emellertid att vänta längre fram i den pågående Coronakrisen. Vidare är en mycket viktig del i JLT:s försäljningsmetod att möta kunder ute på deras anläggningar, något som under rådande omständigheter inte är möjligt och därmed försvårar säljarbetet och väntas ha en negativ inverkan på försäljningen under en tid framöver.

JLT har dock en god finansiell ställning med en stark nettokassa. Dessutom har man en konkurrenskraftig och uppdaterad produktportfölj, och en diversifierad kundbas. Ett antal försiktighetsåtgärder har redan vidtagits för att minimera risken av störningar i leveransförmågan, som tillexempel ökade lager av komponenter och färdigtillverkade datorer, samt alternativa processer för att upprätthålla produktion- och reparationskapacitet. Tack vare detta har hittills inga störningar i leveranser förekommit. Företaget möter således denna kris med en stabil grund att stå på, men givet rådande osäkerhet i omvärlden och med företagets långsiktiga välmående i beaktande genomförs nu ytterligare proaktiva insatser.

Åtgärdsprogrammet innefattar utöver de redan genomförda insatserna bland annat avsikten att deltidspermittera personalen i det svenska bolaget i enlighet med av regeringen föreslagna regler för korttidsarbete, samt reducera antal anställda i den amerikanska verksamheten. Samtidigt har ledningsgruppen valt att sänka sina löner med 10 procent. Årets planerade kostnader och investeringar i företagets alla delar har gåtts igenom i detalj för att identifiera kostnadsbesparingar eller omprioriteringar. Företaget fortsätter driva de mest strategiska projekten för att kunna växla upp när krisen vänder. Vidare har styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag till utdelning för året (se pressmeddelande JLT Mobile Computers styrelse återkallar tidigare lämnat förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2019, 2020-04-07).

Med god finansiell stabilitet och ovan nämnda åtgärdsprogram skapas möjligheter för JLT att fortsätta driva utvecklingen även i dessa osäkra tider och på sikt stärka sin position på marknaden.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2020 klockan 08:10.Förfrågningar
Per Holmberg, VDStefan Käck, vVD och Ekonomichef
Telefon: +46 70 361 39 34Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.comstefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2020 och online-konferens den 29 maj 202025.5.2020 12:05:44 CESTPressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2020 kommer att publiceras på fredagen den 29 maj. Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2020 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). De som vill få en e-postpåminnelse en timme innan evenemanget kan registrera sig genom länken eller öppna följande länk direkt för att delta i online-konferensen fredagen den 29 maj: Link to register on Q1 2020 Interim Report Online Conference För mer information, vänligen kontakta: Sergey Ustimenko, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: sergey.ustimenko@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Website: www.auriant.com www.facebook.com/AuriantMining/ Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldprodukt

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN KONSTRUKTIONSFÖRETAG.22.5.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 22 maj 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått en order från Walbridge, ett globalt, fullservice konstruktionsföretag med huvudkontor i Detroit, MI. U.S.A. Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och ordervärdet för denna order uppgår till 360 000 kronor. Ordern innebär en expansion av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med avancerad arkitektonisk design och lean planning. "Vi är oerhört glada att se befintliga kunder utöka sin användning av Hoylus produkter i stora marknads vertikaler såsom konstruktion. Effektiva verktyg som är lätta att använda är avgörande för lean planning när målet är att maximera värdet och produktionen av ett projekt samtidigt som kostnader, material och nedlagd tid minimeras. Vi har precis släppt vår nya Connected Workspaces online digital whiteboard plattform, som även finns tillgänglig inom Microsoft Teams, och vi kommer att följa upp de kommande veckorna och månaderna

Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering om karantänåtgärder vid Tardan-fyndigheten21.5.2020 21:20:00 CESTPressmeddelande

Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold har fått testresultat för Covid-19 från 271 anställda som arbetar på Tardan-fyndigheten. Det är en del av ett regeringsinitiativ som genomfördes för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset i regionen. Av 271 anställda har 26 testats positivt. Alla har inga symtom. Tardan Gold har genomfört karantänåtgärder i enlighet med instruktioner från den ryska myndigheten Rospotrebnadzor som ansvarar för begränsning av spridningen Covid-19: De anställda som har testat positivt hållas under uppsikt i en separat karantänanläggning vid Tardan-fyndigheten;Gruvområdet har stängts så att ingen kan komma in eller ut;För att övervaka situationen och för att tillhandahålla ett nödvändigt medicinskt bistånd har inrättats en tillfällig medicinsk station med en infektionsläkare från det lokala sjukhuset som blev förordnad till plats. Gruvan fortsätter att fungera som vanligt, där arbetare som hållas under uppsikt i karantänen ersätts av andra anställda. All p

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan till nya styrelseledamöter. Peter Sjöstrand hade avböjt omval. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valbe

Klövern informerar om ny finansiering19.5.2020 17:30:00 CESTPressmeddelande

Klövern har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 5,0 miljarder kronor i befintliga banklån och säkerställda obligationer samt erhållit nya lån och kreditbeslut avseende nya lån om totalt 3,8 miljarder kronor. De nya lånen kommer bland annat att användas vid förfall av ett obligationslån om 750 mkr i juni 2020. Inklusive den nya finansieringen, och justerat för förfall av obligationslånet, uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen per den 19 maj 2020 till 4,3 år medan den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick till 2,4 procent. Motsvarande siffror per den 31 mars 2020 uppgick till 3,6 år, respektive 2,4 procent. ”Det är glädjande att vår strategi att jobba nära våra banker möjliggör betydande ny finansiering i en exceptionell tid där den tidigare stabila kapitalmarknaden snabbt har förändrats”, säger Jens Andersson, Finanschef på Klövern. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@kl

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 19 maj 202019.5.2020 15:07:58 CESTPressmeddelande

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 19 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.auriant.se. Fastställande av balans- och resultaträkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Disposition av bolagets resultat Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets fria egna kapital om 109 332 234 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Styrelse och revisorer Stämman beslutade,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum