Göteborgs stift

Joanna vigdes till präst i Göteborgs domkyrka

Dela
Joanna Kölsch direkt efter prästvigningen i Göteborgs domkyrka, flankerad av domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal. (Foto: Torgny Lindén)
Joanna Kölsch direkt efter prästvigningen i Göteborgs domkyrka, flankerad av domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal. (Foto: Torgny Lindén)

Tredje söndagen efter trefaldighet fick Göteborgs stift en ny präst. Det är Joanna Kölsch, uppvuxen i Askims församling, som vigdes till präst i Göteborgs domkyrka av biskop Per Eckerdal.

– Du har i kyrkans gemenskap mött kallelsen till präst och din kallelse har bekräftats, slutligen här idag när du vigs till präst i Kristi kyrka, sa biskop Per Eckerdal till Joanna i sitt vigningstal.

– Du ska möta människor i livets glädje och livets sorg. Där ska du lyssna och se, du ska förmedla evangeliet så att människor ser att Kristus kommer dem till mötes där de är.

Teckenspråkig medverkan

Vigningsgudstjänsten i domkyrkan teckentolkades av särskilda tolkar. Dessutom medverkade prästen Emma Jacobsson och diakonen Camilla Janson, båda verksamma i Masthuggs församlings teckenspråkiga verksamhet, i gudstjänsten.

Teckna och avläsa

Som präst kommer Joanna bland annat att arbeta med teckenspråkig verksamhet i Masthuggs församling i Göteborg. Joanna är intresserad av teckenspråk och har börjat lära sig att teckna och avläsa.

Joanna som är född 1980 har arbeta med konst och teater. Hon har också ett stort bildligt och konstnärligt intresse. Joanna har varit engagerad i Röda Korset sedan tonåren och under tio år arbetat som lärare inom Röda Korset.

Prästlöften i vigningsgudstjänsten

Vid vigningen i domkyrkan avlade Joanna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.

Kontaktuppgifter:
Joanna Kölsch pastorsadjunkt i Göteborgs Masthuggs församling
Telefon 0709-93 40 47, joanna.kolsch@svenskakyrkan.se

Kontakter

Bilder

Joanna Kölsch direkt efter prästvigningen i Göteborgs domkyrka, flankerad av domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal. (Foto: Torgny Lindén)
Joanna Kölsch direkt efter prästvigningen i Göteborgs domkyrka, flankerad av domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum