Skogsstyrelsen

Jobbmöjligheter för asylsökande i de gröna näringarna

Dela

Idag startar Skogsstyrelsen och Migrationsverket ett gemensamt pilotprojekt i Skellefteå där asylsökande får en introduktion till de gröna näringarna och de möjligheter till arbete som finns där.

Pilotprojektet ingår i Skogsstyrelsens regeringsuppdrag som ska lyfta möjligheter att främja anställning för asylsökande i de gröna näringarna. En delrapport visade i våras det finns god potential för sysselsättning. En grundförutsättning är att det finns ett intresse för utbildningar och arbete hos såväl asylsökande som arbetsgivare. Genom informationssatsningar, studiebesök och genom att blanda svenskundervisning med utbildning för arbete i de gröna näringarna kan intresset öka. Därför genomförs nu pilotprojektet i Skellefteå.

I två omgångar à två veckor vardera kommer cirka 50 asylsökande som i dagsläget bor på Migrationsverkets boenden i Skellefteå att få lära sig mer om möjligheterna i de gröna näringarna.

– Syftet är att ge dem en inblick i de yrken som finns inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsnäringen genom olika studiebesök. Samtidigt ska de få mer kunskap och förståelse för det svenska samhället och hur det fungerar, samt en meningsfull tid i väntan på besked om uppehållstillstånd, säger Tommy Lindqvist, ansvarig för arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen i Skellefteå.

Pilotprojektet är den del av det regeringsuppdrag som Skogsstyrelsen fick hösten 2015. Syftet är att sammanställa goda erfarenheter och identifiera hur olika myndigheter kan arbeta för att främja anställning för asylsökande i de gröna näringarna. Uppdraget utförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet och ska slutrapporteras i januari 2017.

Medier är välkomna att följa med på de aktiviteter som anordnas. Kontakta Toby Lindström för tid och plats. Han nås enklast förmiddagstid.

Mer information:
Toby Lindström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0910–43 84 10
Fredrik Gunnarsson, nationellt ansvarig arbetsmarknadsuppdrag, 0498–25 85 17
Jenny Arvidsson, tf. enhetschef mottagningsenheten, Migrationsverket, 010–485 09 03
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum