Jönköpings kommun

Jönköpings kommun undersöker riskområden - vill uppnå giftfri miljö!

Dela

I Sverige finns ett stort antal områden som är misstänkt förorenade och kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sådana områden finns också i Jönköpings kommun. Sannabadet och ytan vid volleybollplanerna på Vätterstranden är de senaste områdena som undersökts.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och gamla bensinstationer, som kan ha orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

- Enligt Länsstyrelsens kartläggning finns det över 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. I Jönköpings kommun har de identifierat ca. 1200 objekt som skulle kunna vara förorenade. Av dessa har ca. 130 helt eller delvis redan åtgärdats, säger Andreas Bengtsson, miljöingenjör på Jönköpings kommun.

- Det är inget unikt för vår kommun utan så här ser det ut runt om i landet. För några år sedan tog vi fram, utifrån Länsstyrelsens databas, ett mer detaljerat underlag utifrån riskklass, områdets lokalisering och olika skyddsvärden, fortsätter Andreas Bengtsson.

Ett långsiktigt arbete för en giftfri miljö

Kartläggningen är en prioriteringsgrund i arbetet som på längre sikt ska leda till en giftfri miljö. De senaste områdena som undersökts är gräsytan och stranden vid volleybollplanerna på Vätterstranden och vid Sannabadet. I dessa områden har det tidigare legat en oljedepå och ett gjuteri. Resultatet visar att halterna av PAH och bly ligger över riktvärdet.

- Proverna visar något höga halter av PAH och bly men de uppmätta halterna bedöms inte ge några akuta effekter, det vill säga inget förgiftningstillstånd. Det är alltså inte farligt att bada eller vistas i områdena och det medför inga exponerings- och hälsoeffekter på kort sikt. Däremot ska man undvika att få i sig jorden/sanden. En enkel försiktighetsåtgärd är att tvätta händerna innan måltid. Riskbedömningen har vi gjort i samråd med arbets- och miljömedicin på universitetssjukhuset i Linköping, säger Anderas Bengtsson.

- Nu när vi fått provresultaten för dessa två områden har vi något att förhålla oss till. Vi kommer utifrån en riskbedömning ta ställning till om åtgärder behöver utföras för att skydda människor och miljö på lång sikt. Vi fortsätter arbetet område för område för att uppnå en giftfri miljö, avslutar Andreas Bengtsson.

Kontakt

Andreas Bengtsson
Miljöingenjör, Jönköpings kommun
E-post: andreas.bengtsson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 54 53

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 143 579 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum