Lunds stift, Svenska kyrkan

Jordbruk, skogsbruk och fonder bidrar med 36 miljoner kronor till Skånes och Blekinges församlingar

Dela

2015 var ett bra år för Lunds stifts prästlönetillgångar – så bra att stiftsfullmäktige beslutat höja utdelningen från 66 till 72 miljoner kronor av vilka församlingarna i Skåne och Blekinge får 36 miljoner kronor.

Förvaltningens skogsbruk är miljömärkt med PEFC och certifierat enligt FSC. Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkningdär skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav´och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende, revisor.
Förvaltningens skogsbruk är miljömärkt med PEFC och certifierat enligt FSC. Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkningdär skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav´och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende, revisor.

Lunds stifts prästlönetillgångar gick 2015 med 89,5 miljoner kronor i vinst varav 36 miljoner kronor går till Lunds stift och lika mycket till de församlingar i Skåne och Blekinge som har andelar i tillgångarna. Pengarna är ett viktigt tillskott för församlingarna och bidrar exempelvis till diakonalt arbete och körverksamhet.

– Det är glädjande att vi även i år kan höja utdelningen till församlingarna. Det goda resultatet beror till stor del på den goda fondutvecklingen, säger Katarina Hallenborg, chef för egendomsavdelningen vid Lunds stift.

Årsredovisningen i sin helhet, med lista på fördelning:
http://svenskakyrkan.se/lundsstift/prastlonetillgangar

Fakta om prästlönetillgångarna:
De av Svenska kyrkan förvaltade prästlönetillgångarna har sitt ursprung i fastigheter som donerats till Svenska kyrkan, de äldsta av dem redan på medeltiden. I dag bidrar avkastningen, tillsammans med kyrkoavgifterna, till att finansiera församlingarnas och stiftets verksamhet. Prästlönetillgångarna består av jordbruksmark (cirka 12 000 ha), skog (cirka 9 500 ha) och fondmedel. Förvaltningen av tillgångarna styrs av höga etiska krav och strävar efter omställning till fossilfri energi till exempel genom satsningar på vindkraft och solenergi.

För mer information:
Katarina Hallenborg, chef för egendomsavdelningen vid Lunds stift
046-15 55 60, katarina.hallenborg@svenskakyrkan.se

Bild på Katarina Hallenborg:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1020829

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förvaltningens skogsbruk är miljömärkt med PEFC och certifierat enligt FSC. Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkningdär skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav´och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende, revisor.
Förvaltningens skogsbruk är miljömärkt med PEFC och certifierat enligt FSC. Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkningdär skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav´och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende, revisor.
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum