Lunds stift, Svenska kyrkan

Jordbruk, skogsbruk och fonder bidrar med 68 miljoner kronor till Svenska kyrkans verksamhet i Lunds stift

Dela

Lunds stifts prästlönetillgångar delar i juni ut 34 miljoner kronor till församlingar och pastorat i Skåne och Blekinge samt 34 miljoner kronor till gemensamma projekt inom Svenska kyrkan.

Lunds stifts prästlönetillgångars utdelningsbara resultat för 2019 var 69 miljoner kronor, varav 68 miljoner kronor delas ut. 34 miljoner kronor delas ut till de församlingar och pastorat i Skåne och Blekinge som har andelar i tillgångarna. Lika mycket betalas in till det inomkyrkliga utjämningssystemet.

– Egendomsnämnden strävar efter att hålla en hög och jämn utdelning till församlingar och pastorat. Efter att under några år ha delat ut 36 miljoner kronor per år till församlingar och pastorat har vi i år valt att sänka utdelningen till 34 miljoner kronor. Intäkterna från jordbruket är relativt stabila men det råder viss oro på börsmarknaden och för skogsbrukets del är det ovisst hur hårt både granbarkborrens åverkan och Corona-pandemin kommer att påverka verksamheten. För att i möjligaste mån hålla en relativt jämn utdelning även framöver väljer vi i år att sänka beloppet något, säger Katarina Hallenborg, chef för egendomsförvaltningen vid Lunds stift.

Fakta om prästlönetillgångarna:
Prästlönetillgångarna har sitt ursprung i jord och skog som donerats till kyrkan. De äldsta prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden. Prästlönetillgångarna i Lunds stift består av ca 12 200 hektar jordbruksmark, ca 9 400 hektar skog samt fondmedel som uppgår till knappt 600 miljoner kronor. Avkastningen bidrar, tillsammans med kyrkoavgifterna, till att finansiera stiftets och församlingarnas verksamhet.

Årsredovisningen i sin helhet med lista på fördelning bifogas. 

För mer information:
Katarina Hallenborg, chef för avdelningen för egendomsförvaltning vid Lunds stift
046-15 55 60, katarina.hallenborg@svenskakyrkan.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 163 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum