Region Örebro län

Jourförändringar i Lindesberg verkställs den 28 september

Dela

Förberedelserna pågår för fullt inför genomförandet av de jourförändringar vid Lindesbergs lasarett som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om förra hösten. Förändringarna träder i kraft den 28 september.

Antalet jour- och beredskapslinjer nattetid inom ortopedi och kirurgi minskas. Konkret innebär jourförändringen att patienter med misstänkt behov av akut kirurgisk eller ortopedisk vård nattetid hänvisas till akutmottagningarna i Örebro eller Karlskoga – om inte behovet av hjälp kan vänta tills dagen därpå.

”För att få rätt vård utifrån var och ens specifika symtom är det därför viktigt att alltid ringa 1177 innan man åker till akutmottagningen”, säger Elisabeth Liljekvist, områdeschef i närsjukvårdsområde norr.

I de fall då patienter ändå åker till sjukhuset utan att ringa 1177, eller om behovet av kirurgisk eller ortopedisk läkarkompetens uppstår bland inneliggande patienter, finns alltid läkare i beredskap i regionen att kontakta.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas läkare med överläkarkompetens i beredskap inom kirurgi och ortopedi nattetid. Det kommer även att finnas jourer inom medicin och anestesi på plats på Lindesbergs lasarett dygnet runt, årets alla dagar. Inga jourförändringar sker inom den medicinska specialiteten.

Konsekvensanalyser har genomförts, och under sommaren och hösten har verksamheter som påverkas av förändringarna tillsammans tagit fram rutiner så att patienterna även fortsättningsvis får den hjälp de behöver. 

Regionråd Karin Sundin poängterar att detta inte handlar om någon nedmontering av sjukhuset.

”Akutmottagningen kommer fortsätta vara öppen dygnet runt, årets alla dagar. Vissa patienter kommer att behöva hänvisas någon annanstans, vilket sker redan idag. Exempelvis körs svåra olycksfall sedan flera år tillbaka direkt till USÖ för traumavård” säger Karin Sundin. 

I stället bör denna förändring ses som ytterligare ett steg i vårdens pågående utveckling, där olika operationer och behandlingar fortsätter att fördelas mellan de tre sjukhusen i regionen.

”I Lindesberg finns i dag nationell spetskompetens inom höft- och knäledsortopedi, i Karlskoga och i Örebro finns andra specialiteter. Genom jourförändringarna frigörs kraft för att fortsätta utveckla och förbättra vården. När resurser styrs om från nattjänstgöring kring ett fåtal patienter kan vi erbjuda mer planerad specialistvård för fler patienter dagtid.” säger Karin Sundin. 

Fakta:

Följande jour- och beredskapslinjer förändras från och med den 28 september:

1. Primärjouren för opererande discipliner reduceras i Lindesberg
2. Ortopedklinikens beredskapslinje (så kallad bakjour) minskar från 4 till 3 personer.
3. Förändrade arbetssätt när beredskapen i ortopedi inte längre är bunden till ett sjukhus utan är regionala.
4. Ortopeden tar över primärjouren för handkirurgen.
5. Onkologens beredskapslinje minskar från 2 till 1 person.

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Liljekvist, områdeschef närsjukvård norr
Telefon: 0581-851 10

Karin Sundin, regionråd
Telefon: 019-602 74 04

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum