Svenska kyrkan

Jourhavande präst – 60-åring som räddar liv

Dela

När jourhavande präst fyller 60 år den 7 februari är det en betydelsefull jubilar som firas. Antalet samtal har ökat med 69 procent sedan 2008. En färsk Sifo-undersökning visar dessutom att hela 82 procent de tillfrågade tycker att tjänsten är viktig, och nära 60 procent kan tänka sig att använda tjänsten vid behov av akut samtalsstöd.

I 60 år har jourhavande präst erbjudit hjälp vid kriser och ett skyddat rum för människors livsfrågor. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Monica Eckerdal, nationell samordnare för Jourhavande präst, ser att tjänsten fyller en oerhört viktig funktion – inte minst för personer som funderar på eller står i begrepp att ta sitt eget liv.

– Vi vet att ett samtal kan göra skillnaden mellan död och liv, säger hon. I 60 år har jourhavande präst erbjudit ett skyddat rum där det är tillåtet att tala om självmord. Det hjälper till att minska skuld- och skamkänslor för människor som kämpar med sådana tankar, och när man vågar berätta kan nya perspektiv öppnas.

Stor kännedom
Undersökningsföretaget TNS Sifo har på uppdrag av Svenska kyrkan ställt tre frågor om Jourhavande präst till 1000 personer (över 15 år), under perioden 25-28 januari 2016, se relaterat dokument. Resultatet visar att en klar majoritet har hört talas om Jourhavande präst (73 %), och att kännedomen skiljer sig åt i olika ålderskategorier. I åldern 15-29 år har 33 % hört talas om Jourhavande präst, medan hela 92 % i gruppen 50-64 år har gjort det.

Av alla svarande tycker 4 av 5 (82 %) att tjänsten Jourhavande präst är mycket eller ganskaviktig. Kvinnor anser i högre grad än män att tjänsten är viktig (90% respektive 76%).

En majoritet (58 %) skulle också själva kunna tänka sig att kontakta Jourhavande präst om de var i behov av akut samtalsstöd.Även här är kvinnorna fler (66 % kvinnor respektive 50 % män), och de äldre åldersgrupperna (58-64 %) är tydligt mer benägna än den yngsta gruppen på 15-29 år (50 %).

Liten annons blev starten
Jourhavande präst är Svenska kyrkans sätt att erbjuda akut själavård som kompletterar den själavård som erbjuds i församlingarna. 60-årsjubileet uppmärksammas på söndag den 7 februari med en gemensam förbön (se relaterat dokument) i Svenska kyrkans församlingar.

Verksamhetens start räknas från den 7 februari 1956, då en liten annons publicerades i Öresunds-Posten av prästen Erik Bernspång: ”Innan ni begår självmord, ring ….”.Det började som lokala verksamheter men idag samverkar alla Svenska kyrkans 13 stift i den nationellt organiserade tjänsten. Prästerna som arbetar i jouren, kvinnor och män i alla åldrar, hör hemma i församlingar runt om i Sverige.

Sedan 2008 (då statistiken började föras gemensamt) har antalet besvarade samtal ökat med 69 %. Under 2015 besvarades 81157 telefonsamtal, vilket innebär drygt 220 per dygn, plus 25 kontakter per dag via chatten som är öppen fyra kvällar i veckan. Dessutom kommer i genomsnitt två digitala brev varje dygn.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Så här nås Jourhavande präst

Telefonjouren nås via 112 och är öppen alla dagar mellan 21:00 och 06:00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ca fem minuter. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte.

Från utlandet nås jourhavande präst på telefonnummer +46 18 474 50 32, alla dagar 21-06 (svensk tid). OBS! Samtal från utlandet kostar normal samtalstaxa och syns på din telefonräkning.

Chatten är öppen måndag-torsdag klockan 20-24. Du får vara anonym och det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.

Brevlådan för digitalt brev är alltid öppen. Du får vara helt anonym och det är enbart du och prästen som skriver till varandra. Du får svar på ditt digitala brev inom 24 timmar efter att du skickat det. Svaret ligger kvar i 15 dagar och bara du kan läsa det. Innehållet i breven och svaren krypteras och försvinner när du tar bort dem eller när tiden för tillgång till digitalt brev och svar har gått ut. Ingenting sparas.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum