Lunds stift, Svenska kyrkan

Juluppropet för en mer human asylpolitik

Dela

Nu går kyrkorna i Sverige samman i ett upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human asylpolitik. Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

– Vi kan ha olika uppfattningar om hur asylpolitiken ska utformas och vi måste vara realistiska om att vi inte kan hjälpa alla flyktingar - men vi kan hjälpa dem som är här och nu. Juluppropet handlar om barnen som redan kommit hit och om familjer som splittras av den nuvarande asylpolitiken, säger biskop Johan Tyrberg.

Genom att underteckna Juluppropet uppmanar kyrkorna i Sverige regeringen att:
- ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
- ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
- undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Man skriver under namninsamling på Juluppropet.se

Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska kyrkans biskopar. Juluppropet inleds vid gudstjänsterna på söndag och pågår med namninsamling fram till i slutet av januari då den överlämnas till regeringen.

För mer information:
Carita Ibarra Kristensen, stiftsdidakon
046-15 55 51, carita.ibarra@svenskakyrkan.se

Johan Tyrberg, biskop
nås via sin sekreterare Katarina Sjöström
046-15 55 02, katarina.sjostrom@svenskakyrkan.se

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur man själv kan bidra: https://www.svenskakyrkan.se/migration

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum