Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors

Dela

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

Vitt område visar tidigare avgränsning enligt planbesked. Lila visar nytt planområde.
Vitt område visar tidigare avgränsning enligt planbesked. Lila visar nytt planområde.

– Planprocessen är igång och har visat att det finns höga natur- och rekreationsvärden i området. Vi har även strandskydd och vindkraftverk som påverkar på vilket sätt området kan utvecklas. Nu justerar vi planområdets storlek för att komma vidare, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

För att utreda områdets lämplighet för exploatering har ett flertal undersökningar gjorts, till exempel naturvärdesinventering, fågelinventering, fladdermusinventering samt ekosystemtjänstanalys. Utöver undersökningarna har även andra allmänna intressen och värdekärnor beaktats så som frilufts- och rekreationsintressen samt kommunens riktlinjer för avstånd mellan bostäder och vindkraftverk. Dessa undersökningar har visat att planområdet har unika värden och en placering allt för nära vindkraftsparken.

Närliggande vindkraftspark

Nordöst om planområdet ligger två vindkraftsparker med totalt ett 10-tal verk. Avståndet mellan bostäder och vindkraftverk ska följa riktlinjerna om minst 1 000 meter för att undvika negativ påverkan på boendemiljöer.

– Resultatet från de undersökningar som gjorts samt närheten till vindkraftsparken i öster gör att planområdet nu måste justeras. Även om planområdet minskas är det fortfarande en stor exploatering och vi kommer parallellt med planarbetet göra en strukturutredning för att se hur området kan utvecklas i kommande etapper, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vitt område visar tidigare avgränsning enligt planbesked. Lila visar nytt planområde.
Vitt område visar tidigare avgränsning enligt planbesked. Lila visar nytt planområde.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum