Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Jytte Guteland leder Europaparlamentets grupp för Västsahara

Dela

Idag valdes Jytte Guteland (S) enhälligt till ny ordförande för Europaparlamentets intergrupp för Västsahara. – Jag är hedrad och glad över att få leda Europarlamentets arbete om att få upp frågan om Västsahara på agendan, både inom EU och i medlemsstaterna, säger Jytte Guteland.

Västsahara är Afrikas sista koloni och är ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. Den internationella domstolen i Haag har tidigare slagit fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. En slutsats som bekräftades av EU-domstolen i december 2016. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara.

- Det är oacceptabelt att EU ingår handelsavtal med Marocko som möjliggör ett utnyttjande av Västsaharas naturresurser som främst gagnar den ockuperande makten, säger Jytte Guteland.

- I min nya roll kommer jag kämpa för att EU och medlemsstaterna faktiskt följer de domstolsbeslut som bekräftar västsahariernas rättigheter och för att förbättra situationen i landet, säger Jytte Guteland.

Europarlamentets intergrupper är informella och består i regel av ledamöter från flera politiska familjer som samlas kring ett visst ämnesområde. Intergruppernas ledamöter kan genom sitt parlamentariska arbete bidra till att belysa en viss fråga och försöka påverka politisk utveckling i samtliga institutioner i EU.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet