E.ON Sverige AB

Kalmar Energi vässar konkurrenskraft genom avtal med E.ON

Dela

E.ON och Kalmar Energi tecknar nytt avtal för effektivare elhandel genom en digital handelsplattform och personligt stöd för Kalmar Energis säljavdelning. Kalmar Energi är först ut med att dra nytta av E.ON:s nya plattform som är byggd på lång erfarenhet av elhandel och avancerad portföljförvaltning.

E.ON och Kalmar Energi samarbetar sedan flera år tillbaka och driver tillsammans nya innovationer inom förnybar produktion, elhandel och mer kundnära lösningar.

Avtalet med E.ON ger Kalmar Energi möjlighet att öka både takt och kraft i sina kunderbjudanden baserade på förnybar energi och utökad service.

- E.ON erbjuder en helt ny lösning som gör det möjligt för Kalmar Energi att fokusera på affärsutveckling, försäljning och analys. Vi hanterar det administrativa, balanskraften, del av riskhantering och rapportering. Tjänsten skulle kunna kallas för ’elhandel som funktion’, där Kalmar Energi utnyttjar E.ON:s kunskap och avancerade marknadsverktyg, säger Mattias Fredriksson, Business Development Manager på E.ON.

Avtalet mellan E.ON och Kalmar Energi gäller från januari 2017 och omfattar hanteringen av produktion från ett antal vindkraftverk, Kalmar Energis kraftvärmeverk med 130 GWh elproduktion samt elleveranser till slutkund om 0,5 TWh.

- Vi går redan i bräschen för förnybart i Kalmarsundsregionen med bland annat ett av Sveriges mest framgångsrika andelssystem för solenergi. Med ett utökat samarbete med E.ON kan vi nu öka takten i vår gemensamma resa mot ett hållbart samhälle, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Fredriksson, Business Development Manager på E.ON Sverige AB
E-post: mattias.fredriksson@eon.se Tel: +46 (0) 722 33 58 08

Staffan Larsson, marknadschef Kalmar Energi
E-post: staffan.larsson@kalmarenergi.se Tel: 46 (0) 705 91 51 94 

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum