Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport uppdaterar Vision 2025 till Vision 2030

Dela

Stora omvärldsförändringar har gjort att flygplatsen i Kalmar ser ett behov att uppdatera sitt primära långsiktiga styrmedel. För att klara av att möta de många nya utmaningarna - och fånga upp de eventuella möjligheterna - så genomför Kalmar Öland Airport därför under jan-mars 2021 en ny visionsprocess.

Flyget i världen har tampats med ett antal stora utmaningar de senaste åren. En pressad lönsamhetsbild, en het miljödebatt och en förlamande pandemi är några av de faktorer som drabbat flygbranschen synnerligen hårt. Framtiden utgörs också av många osäkerhetsfaktorer. Målet med den närstående visionsprocessen är att få fram ett uppdaterat långsiktigt styrmedel för flygets utveckling i Kalmarregionen.

Processen består av tre delar:

  1. Kartläggning av skeenden i bransch och omvärld
  2. Klargörande av egna styrkor och förmågor
  3. Dialog med flygplatsens intressenter i regionen

Denna process skall utmynna i ett antal tänkbara scenarier för hur framtiden kan se ut, en vision för Kalmar Öland Airport som sträcker sig till år 2030 och en strategi för hur man ska ta sig dit.

Processen börjar med en omvärldsanalys. Under v 6 och 7 kommer digitala seminarier med representanter för både näringsliv, politik, NL-organisationer och besöksnäring arrangeras runt om i regionen. Vision 2030 förväntas vara klar i april 2021.

Arbetet med Vision 2030 leds av en arbetsgrupp bestående av Ronny Lindberg (VD, Kalmar Öland Airport), Karin Lagerlöf (Affärsutvecklare, Kalmar Öland Airport) och Per Ekman (Processledare, Tendensor AB).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Kalmar Öland Airport
Kalmar Öland Airport
Flygplatsvägen
39241 Kalmar

+46480459000http://www.kalmarolandairport.se/

Välkommen till vida världen - now boarding från Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport AB är ett samägt bolag mellan Kalmar Kommun och Region Kalmar Län, som i samverkan med kommunerna och näringslivet i Kalmarregionen ska utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen.

Kalmar Öland Airport arbetar proaktivt med omställningen mot fossilfrihet, dels i den egna verksamheten dels genom iblandning av bioflygbränsle i flygtrafiken från Kalmar. I sin framtidsvision 2030 siktar Kalmar Öland Airport på att fortsatt och tillsammans med andra aktörer, gå i bräschen för omställningen till ett hållbart flyg, med målet om fossilfri linjetrafik 2030.  

 

Följ Kalmar Öland Airport

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kalmar Öland Airport

Pressmeddelande från Fly Green Fund: Fly Green Fund levererar 16 ton bioflygbränsle till Kalmar Öland Airport11.12.2020 13:09:58 CET | Pressmeddelande

Fredagens bränsleleverans till Kalmar Öland Airport kanske ser ut som vilken bränsleleverans som helst. Denna gång är dock hälften av tankbilens last återigen biojetbränsle, det vill säga en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås. Denna gång är det flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort leveransen.

Fortsatt högtflygande klimatmål efter ny kartläggning av Kalmar Öland Airport12.10.2020 10:05:08 CEST | Pressmeddelande

Inom ramen för miljöprojektet Grön Flygplats har Kalmar Öland Airport kartlagt sin klimatpåverkan. Tillsammans med 24 andra regionala flygplatser i Sverige har man satt upp gemensamma mål för att ytterligare minska såväl koldioxidutsläpp som energianvändning samt öka sina cirkulära flöden. Kalmar Öland Airport har sedan många år ett pågående miljöarbete för omställningen. Flygplatsen ser klimatprojektet Grön Flygplats som en värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga projektdeltagare, men vill även ta rollen som inspiratör för att gynna andra flygplatsers miljöomställning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum