SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Kan skogsbruk bedrivas på erosionskänslig mark? – seminarium 30 november i Sollefteå

Dela

Att bedriva skogsbruk där marken är känslig för erosion och ras ställer särskilda krav ute i skogen. Seminariet tar upp hur man kan ta reda på om marken är ras- och erosionskänslig och hur skogsbruksåtgärder kan anpassas för att minska risken för negativa effekter på mark och miljö.

Fem myndigheter har 2014-2016 drivit ett projekt för att öka kunskapen om branta och erosionskänsliga marker och därmed bidra till att minska negativ påverkan från skogsbruk och exploatering i brant terräng och erosionskänsliga områden.

Denna och nästa vecka anordnas seminarier på två orter i landet. Den 30 november hålls det första i Sollefteå. På seminariet presenteras projektets resultat tillsammans med erfarenheter från aktörer med lång erfarenhet av ras- och erosionsproblematik. Bland annat visas hur åtgärder kan anpassas så att risken för negativ påverkan på mark och miljö kan minskas. 

Framförallt riktar sig seminariet till skogsägare, virkesköpare, planläggare, maskinförare och entreprenörer samt planläggare på kommuner och länsstyrelser. 

Medier är välkomna att delta på hela eller delar av seminariet.

Tid: onsdag 30 november kl. 9.30–16.00
Plats: Sollefteå kommun, A-salen, Djupövägen 3, Sollefteå

Läs hela programmet.

Projektet ”Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering” drivs av Trafikverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skogsstyrelsen.

Mer information:
Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen, 033–48 25 26
Karin Lundström, geotekniker, Statens geotekniska institut, 013–20 18 10
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Per Samuelson, kommunikationsansvarig, Statens geotekniska institut, 013–20 18 32

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum