Svenska kyrkan

Kandidatlistorna klara till kyrkovalet

Dela

Vem kan jag rösta på i kyrkovalet? Nu är alla grupp- och kandidatlistor klara, och visar att 29 467 unika individer ställer upp i kyrkovalet den 17 september. Åldersgränsen för att kunna bli vald är 18 år och de flesta av de totalt 71 artonåringarna finns i Lunds och Härnösands stift.

I kyrkovalet har medlemmarna direktinflytande på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Man kan rösta i val till församling, stift och kyrkomötet. Foto: Magnus Aronson/IKON
 

Det är precis två månader kvar till kyrkovalet och idag publiceras alla nomineringsgrupper och kandidater på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval – sökbara geografiskt utifrån stift, kommun och församling. Genom kyrkovalet får medlemmarna möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren.
– Fantastiskt att se människors stora engagemang, ca 680 nomineringsgrupper och 29 467 unika personer ställer upp i årets val. Det är 71 personer som är 18 år och den äldsta kandidaten är 101 år, säger Anki Bondesson, kyrkovalledare.

Ännu tid att bli medlem
För den som inte är medlem i Svenska kyrkan men vill ha rösträtt och möjlighet att påverka kyrkans framtid, finns fortfarande möjlighet.

Senast 30 dagar före valet måste anmälan om medlemskap vara registrerad i hemförsamlingen, det vill säga den 17 augusti. När anmälan är registrerad skickas ett skriftligt bevis på medlemskapet till hemadressen. Röstkorten skickas sedan ut till alla röstberättigade i slutet av augusti.
– Vid varje val kommer personer till vallokalerna som vill rösta men som inte är medlemmar. Det är fortfarande möjligt att bli medlem i Svenska kyrkan och därmed vara med och påverka vad Svenska kyrkan är och gör, säger Anki Bondesson.

Ansökningsblankett för medlemskap finns på www.svenskakyrkan.se/blimedlem.

Fakta
Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen, vad som ska ske med kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.

  • Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.
  • Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
  • Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017.
  • Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum