Svenska kyrkan

Karin Nelson avgår ur kyrkohandbokens revisionsgrupp

Dela

Karin Nelson, professor vid Norges musikkhøgskole i Oslo, har idag meddelat att hon avgår ur revisionsgruppen för kyrkohandboksarbetet. Ny kyrkomusikalisk expert i revisionsgruppen blir professor Johannes Landgren vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Revisionsgruppens uppdrag är att bearbeta kyrkohandboksförslaget utifrån remissvaren och lämna över ett förslag till ny kyrkohandbok direkt till kyrkostyrelsen.

– Jag beklagar naturligtvis att Karin Nelson avgår, säger biskop Per Eckerdal, vice ordförande i styrgruppen för arbetet med kyrkohandboken.

För att fortsätta i revisionsgruppen hade Karin Nelson krävt att i skriftlig form få tillgång till ett expertutlåtande gällande 2012 års handboksförslag. Enligt gängse praxis lämnas inte sådant arbetsmaterial ut. Hon har istället erbjudits att ta del av det muntligt, men inte ansett detta tillräckligt.

– Olika experter har under hela processen bidragit med sitt kunnande i specifika frågor. Deras enskilda utlåtanden är dock internt arbetsmaterial under arbetets gång. Därför har vi inte sett något skäl att hantera materialet annorlunda än annars i just detta fall. Nu befinner sig dessutom arbetsprocessen i ett helt annat skede.

Även biskop Esbjörn Hagberg, ordförande i revisionsgruppen, beklagar Karin Nelsons avgång.

– Hennes kompetens och erfarenhet har varit viktig i vårt arbete. Men revisionsgruppens uppgift är inte att överpröva de övergripande val som tidigare gjorts i processen. Vår uppgift är att rikta blicken framåt. Vi arbetar nu med att ta fram ett handboksförslag utifrån det stora material som kommit in genom remissförfarandet för 2016 års handboksförslag.

Kontaktperson: biskop Per Eckerdal, nås via pressekreterare Torgny Lindén, tfn 070-633 12 87.

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp13.3.2018 09:00Pressmeddelande

Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner. – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum