Sjätte AP-fonden

Karl Swartling slutar som vd för AP6

Dela

Efter sju år som vd för Sjätte AP-fonden (AP6) har Karl Swartling beslutat sig för att gå vidare. Margareta Alestig Johnson, vice vd, har av styrelsen utsetts till tf vd. Rekryteringsprocess av ny vd inleds.

– Det har varit sju händelserika och mycket utvecklande år. När jag tillträdde hade styrelsen beslutat om en ny övergripande strategi. Denna har genomförts och en ny private equity-portfölj har byggts upp. AP6 levererar en mycket god avkastning och har lyckats med att etablera samarbeten med flera av de ledande aktörerna som investerar i onoterade bolag i Europa, liksom ett antal aktörer i Nordamerika. AP6 har mycket kompetenta och professionella medarbetare som jag kommer att sakna. Mitt nya jobb innebär att leda en ny verksamhet där jag börjar efter sommaren, säger Karl Swartling, avgående vd för AP6.

Styrelsen har utsett vice vd Margareta Alestig Johnson till tf vd från 1 mars, då Karl Swartling lämnar rollen som vd för AP6.

– För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag. AP6 har en stabil och kompetent organisation som under tiden då rekrytering av ny vd pågår, kommer att ledas av Margareta Alestig Johnson, vice vd sedan sex år, säger Catrina Ingelstam, ordförande AP6.

Kontakter

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6) är en del av det statliga pensionssystemet och ingår tillsammans med övriga AP-fonder i det som benämns buffertkapitalet. AP6 är en långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. AP6 investerar i fonder och direkt i bolag. Sedan starten har AP6 bidragit med dryga 27 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2019/20 uppgå till 37,5 miljarder kronor. För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. Ett av flera viktiga verktyg är AP6:s egenutvecklade mall för utvärdering av fondbolagens arbete med hållbarhet.

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Kraftig omställning av portföljen bakom årets resultat28.2.2017 15:00:00 CETPressmeddelande

Hög likviditet, till följd av stora avyttringar, samt den högsta investeringstakten på många år påverkar årets avkastning. AP6 har under 2016 genomfört ett stort antal transaktioner, både köp och försäljningar. Dessa skapar goda förutsättningar för en fortsatt hög avkastning på lång sikt, samtidigt som det initialt leder till en lägre avkastning än föregående år. Den årliga avkastningen på det sysselsatta kapitalet har för de senaste fem åren varit 9,8 procent per år.

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CETPress release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum