Fastighetsägarna

Karlskronas stadskärna stod sig starkare än genomsnittet under 2020

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade Karlskrona stadskärna sin totala omsättning med 13,8 procent. Det är ett mindre tapp än genomsnittet för landets 107 stadskärnor som minskade med 19 procent. Det största tappet stod hotellnäringen, modehandeln och restaurangbranschen för. Däremot ökade försäljningen av dagligvaror i stadskärnan. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln i Karlskronas stadskärna ökade under 2020 med 8,8 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara medelstora städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

Störst utmaning upplevde hotellen vilket förklaras av det minskade resandet och att konferensmarknaden försvann under pandemin. Hotellnäringen i Karlskrona minskade med 40,7 procent.

– När vi uppmanats att arbeta hemifrån, när konferensresenärerna och till viss del turismen uteblivit samtidigt som butiker och restauranger belagts med restriktioner påverkas köpkraftsunderlaget och detta får självklart väldiga effekter på omsättningsutvecklingen, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. I Karlskrona minskade modehandeln sin omsättning med 29,1 procent.

Även restaurangnäringen hade ett tufft år. Särskilt under de tider på året då smittspridningen var hög undvek människor restauranger. Många restauranger i landet har försökt att behålla efterfrågan genom att erbjuda exempelvis avhämtning, hemkörning eller uteservering. Restaurangerna i Karlskronas stadskärna tappade 25,2 procent i omsättning.

– Karlskrona kommun har försökt lindra de negativa effekterna av pandemin för drabbade entreprenörer genom en bred palett av åtgärder. Förutom generösare villkor för uteserveringar och andra lättnader i avgifter startade vi Support Karlskrona som fortfarande fungerar som en insatsgrupp. Vi har bland annat genomfört Take away rally, utbildningsinsatser och direkta ekonomiska insatser, säger Pia Holgersson, näringslivschef, Karlskrona kommun.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 19,4 procent i Karlskrona under 2020.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 7,3 procent av sin omsättning. Det var ett större tapp än andra jämförbara städer som minskade försäljningen av hem- och fritidsvaror med 5,5 procent.

– Under de perioder då restriktionerna lättat och efter det att vaccinationerna påbörjades ser vi att besöksflödena till stadskärnorna har ökat, detta visar på stadens viktiga och efterlängtade roll som mötesplats. Ju större variation av utbud i stadskärnan desto fler besöksanledningar, detta kommer vara en framgångsfaktor när vi nu kommer tillbaka till städerna, säger Anna Wiking.

Under 2020 hade Karlskrona ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

– Vi vill tacka alla företag som har kämpat hårt och samverkat under pandemin, och också de kunder som har handlat lokalt. Men att fortsätta handla lokalt är lika viktigt nu, avslutar Anneli Robertsson, näringslivsutvecklare.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum