Fastighetsägarna

Karlstad blickar framåt efter ett tufft pandemiår

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade Karlstads stadskärna sin totala omsättning med 21,2 procent, vilket är en större andel än andra jämförbara städer. Det största tappet stod hotellnäringen, modehandeln och restaurangbranschen för. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Störst utmaning upplevde hotellen vilket förklaras av det minskade resandet och att konferensmarknaden försvann under pandemin. Hotellnäringen i Karlstads stadskärna minskade sin omsättning med hela 48 procent. 

– Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland. 

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. I Karlstads stadskärna minskade modehandeln sin omsättning med 30 procent. 

Även restaurangnäringen i landet hade ett tufft år. Särskilt under de tider på året då smittspridningen var hög undvek människor restauranger. Många restauranger har försökt att behålla efterfrågan genom att erbjuda exempelvis avhämtning, hemkörning eller uteservering. Restaurangerna i Karlstads stadskärna tappade 26,5 procent i omsättning. 

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 19,5 procent i Karlstad under 2020. Det var ett mindre tapp än andra jämförbara städer som minskade försäljningen inom kommersiell service med 22,3 procent. 

Dagligvaruhandeln i Karlstads stadskärna minskade under 2020 med 5,5 procent. Den bransch som har haft bäst utveckling i stadskärnan är hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår. Där var tappet 4,3 procent, vilket är ett mindre tapp än andra jämförbara städer.

– Vi kan konstatera i rapporten att vi haft ett tufft år med pandemin som en stark bidragande orsak till våra siffror. Vårt främsta fokus framåt är att få tillbaka flödena till stadskärnan, ett arbete som kräver både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Vi vet att höga flöden skapar kundunderlag för befintliga verksamheter så väl som de attraherar nya etableringar och samtidigt bidrar till en tryggare stadskärna. Tre viktiga aspekter för en levande stad, säger Åsa Eriksson, VD Centrum Karlstad.

Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

Fem trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

 1. Den hållbara staden
  En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

 2. En mindre ensam stad
  Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

 3. Levande gröna ytor
  Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

 4. Framtidens urbana kontor
  Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

 5. Stadskärnans unika identitet
  Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum