KK-stiftelsen

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap

Dela

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

Forskningsprojektet som beviljas medel heter DRIVE, Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle, och ska ledas av Anna Brunström som är professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Företagen som ska medverka i projektet är Ericsson, Telia, Icomera, Mullvad, Varnish och Tieto.

– Här finns en omfattande och långsiktig forskningsagenda kring säkra, fördröjningskänsliga mobila tjänster för kommande releaser av 5G och framtidens 6G-nät. Projektet är väl förankrat i lärosätets strategi och bedöms ha god potential att utveckla internationellt erkänd forskning. Det finns en stark industrirelevans och medverkan vilket är mycket positivt, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet. Att träffas i ett digitalt möte med ljud och bild är ganska förlåtande, men när mer avancerade tjänster ska nyttjas ställs stora krav på att just latensen hålls till ett minimum. Till exempel krävs låg latens för att få en bra interaktiv känsla.

– Låg latens behöver kombineras med säkerhet och tillhandahållas på ett energieffektivt sätt utifrån de krav en viss tjänst ställer. Näten som ska stödja ett större antal tjänster behöver vara flexibla och effektiva. Den komplexitet som detta medför är svår att hantera manuellt och behöver istället automatiseras. Det här är ett område som behöver stärkas och det ska vi titta på i DRIVE, säger Anna Brunström.

Mer information

Forskningsprojektet DRIVE vid Karlstads universitet beviljas medel inom KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Totalt satsar stiftelsen 48 miljoner kronor under en åttaårsperiod. Medverkande företag bidrar med minst motsvarande summa i medfinansiering och universitetet bidrar också med medel. Ansökningarna inom programmet Forskningsprofiler bedöms av externa granskare och en hearing hålls med sökande lärosäten och sedan tas beslut av KK-stiftelsens styrelse. 

Om datavetenskap vid Karlstads universitet

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft18.1.2023 08:58:17 CET | Pressmeddelande

KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum