NASDAQ OMX

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - mars 2017

Dela

STOCKHOLM - den 16 maj 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari -mars 2017. Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation 17 maj kl 14.00 CEST - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

Jim Van heusden, CEO, kommenterar: "

 • "Jag är mycket stolt över det vi uppnått på Karolinska Development de senaste två åren och jag är övertygad om att Bolaget nu är i en mycket starkare position för att leverera värde som ett nordiskt investmentbolag inom life science. Givet dessa framsteg tror jag att det nu är rätt tidpunkt för Viktor Drvota att ta över som VD. Med den nyligen slutförda kvittningsemissionen har Karolinska Developments egna kapital stärkts och den övergripande finansiella riskprofilen förbättrats. Vi har också sett våra läkemedelsbolag göra betydande kommersiella framsteg under det första kvartalet, speciellt i USA. Tillsammans med Bolagets portfölj av spännande läkemedelsbolag, som är inställda på att leverera ett antal värdegenererande milstolpar under de kommande 12-18 månaderna, är Karolinska Development redo att leverera signifikant värde för sina aktieägare."

Höjdpunkter under första kvartalet 2017

 • Karolinska Development genomförde en kvittningsemission av aktier, vilken beslutats av styrelsen och sedan godkändes på en extra bolagsstämma den 8 mars 2017. Syftet var en nödvändig förstärkning av Bolagets egna kapital för att på så sätt förbättra Bolagets övergripande riskprofil. Den erbjudna teckningskursen i kvittningsemissionen var SEK 6,17 per ny B-aktie och de maximala intäkterna från emissionen uppgick till SEK 451 miljoner. Konvertibelinnehavare accepterade kvittning av SEK 67 miljoner av bolagets konvertibelskuld och som ett resultat har 10 871 698 nya B-aktier utfärdats (mars 2017).
 • Karolinska Developments Chief Investment Officer Viktor Drvota befordrades till vice VD (mars 2017).
 • Dilafor påbörjade en fas IIb-studie med tafoxiparin för kvinnor som har utdragen förlossning (januari 2017).
 • OssDsign erhöll 510(k) FDA-godkännande för att marknadsföra OSSDSIGN® Cranial PSI i USA och förbereder sig för att lansera produkten (januari 2017). Bolaget ingick ett avtal med Matador Medical Inc angående distribution av OSSDSIGN® Cranial PSI i USA. (februari 2017).
 • OssDsign ingick nya partnerskapsavtal i Italien, Spanien, Schweiz, Österrike och Nederländerna för kommersialiseringen av dess medicinska implantat för kranie- och ansiktsrekonstruktion. De nya avtalen kan läggas till de befintliga partnerskapen i Storbritannien, Norden och ett antal marknader utanför Europa (januari 2017). 
 • Promimic utsåg Magnus Larsson till VD efter Ulf Brogren, som flyttat till USA för att leda Promimic Inc., bolagets nya säljorganisation i Nordamerika (januari 2017).
 • KDev Investments (en investeringsfond samägd av Karolinska Development och Rosetta Capital) avyttrade hela aktieinnehavet i Inhalation Sciences Sweden AB (ISS) till det svenska investmentbolaget Råsunda Förvaltning AB och två andra köpare. Karolinska Development bibehåller ett ekonomiskt intresse i ISS genom ett avtal om tilläggsköpeskilling (februari 2017).
 • Oncopeptides AB genomförde en lyckad börsintroduktion ("IPO") på Nasdaq Stockholm. Karolinska Development har ett avtal om fem procents tilläggsköpeskilling med Industrifonden avseende Oncopeptides. Tilläggsköpeskillingen har ett marknadsvärde på SEK 26,7 miljoner, baserat på Oncopeptides totala marknadsvärde vid listningen den 22 februari 2017, och erhålls när Industrifonden avyttrar sitt innehav i Oncopeptides.
 • Umecrine Cognition meddelade att den första patienten rekryterats till deras fas Ib/IIa-studie med GR3027 för hepatisk encefalopati (mars 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

 • Karolinska Development meddelade resultatet av kvittningsemissionen (april 2017).
 • Bolaget meddelade att styrelseordförande Bo Jesper Hansen och VD Jim Van heusden beslutat avgå och att Viktor Drvota befordras till ny VD (april 2017).
 • Bolagets valberedning har föreslagit att Niclas Adler väljs till ny ordförande vid bolagsstämman i maj 2017 (april 2017).
 • Umecrine Cognition presenterade resultat från sin fas Ia studie vid EASL International Liver Congress 2017 (april 2017).
 • Modus Therapeutics meddelade att Ellen K. Donelly, Ph.D utsetts till VD (april 2017).

Finansiell sammanfattning

 • Portföljens totalt verkliga värde uppgick till SEK 431,7 miljoner i slutet av mars 2017, en ökning från SEK 405,2 miljoner i slutet av december 2016. Netto verkligt värde av portföljen var SEK 172,6 miljoner i slutet av mars 2017, en ökning med SEK 23,2 miljoner jämfört med slutet av december 2016.
 • Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK -5,7 miljoner. Minskningen berodde huvudsakligen på en reduktion av verkligt värde i Lipidor efter den senaste finansieringsrundan i mars 2017, i vilken Karolinska Development inte deltog.
 • Omsättningen uppgick till SEK 0,6 miljoner under första kvartalet (SEK 0,6 miljoner under första kvartalet 2016). Nettoförlusten uppgick till SEK 25,2 miljoner (förlust med SEK 100,1 miljoner under första kvartalet 2016). Vinsten per aktie var SEK -0,5 (SEK -1,9 under första kvartalet 2016).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det första kvartalet uppgick till SEK 28,9 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, genomförda av andra specialiserade life science-investerare under första kvartalet uppgick till SEK 53,1 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 36,8 miljoner under första kvartalet och uppgick till SEK 211,3 miljoner per den 31 mars 2017.
 • Efter kvittningsemissionen av B-aktier uppgick moderbolagets egna kapital i slutet av mars 2017 till SEK 46,5 miljoner.

Telekonferens och webbpresentation
Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 17 maj kl 14.00 CEST. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

 • Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
 • Från USA: +1 855 753 22 30
 • Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
http://edge.media-server.com/m/p/5uihaf3q

Presentatör: Jim Van heusden, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com 

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA


Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade mot innovativa behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.   

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med tillgång till ett starkt globalt nätverk. 

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

 Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Jim Van heusden för offentliggörande den 16 maj 2017 klockan 18:00.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Hitachi Vantara Unveils New Turnkey IoT Appliance, Powered by Lumada Software19.9.2017 17:50Pressmeddelande

Hitachi IoT Appliance Accelerates the Time to Insight and Value of IoT Solution Deployments for Industrial and Commercial Enterprise Customers LAS VEGAS, Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Vantara, a wholly owned subsidiary of Hitachi, Ltd. (TSE:6501), today unveiled a new appliance for internet of things (IoT) deployments: Hitachi IoT Appliance, powered by Lumada, Hitachi's IoT platform. Delivered as a turnkey system, the appliance's "hyperconverged meets microservices" architecture combines Hitachi's best-in-class storage and compute with industry-leading networking technologies and comes fully integrated with Hitachi's latest Lumada software. Hitachi IoT Appliance has been fully pre-architected and pre-validated to provide a plug-and-play solution that can be easily deployed and production-ready in under an hour. This gives users the ability to more rapidly connect, monitor and extract actionable insights from their business and industrial assets. Fo

Hitachi Aims To Disrupt Industrial IoT Platform Market With New Commercial Lumada Software Stack19.9.2017 17:50Pressmeddelande

Fully Enhanced and Now Available as a Standalone Offering for IoT Developers and Architects, Hitachi's Lumada Provides an Intelligent, Composable Platform That Delivers Faster Time to Insight and Business Value for Industrial and Enterprise Customers TOKYO and LAS VEGAS, Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Ltd. (TSE:6501) and Hitachi Vantara, today jointly announced Hitachi's first commercial Lumada internet of things (IoT) platform offering. Now in its v2.0 release, the Lumada IoT platform has been fully updated with an elegant, portable architecture that enables it to run both on-premises or in the cloud and to support industrial IoT deployments both at the edge and in the core. The new software stack is designed to help customers quickly and easily gain insights, predictions and recommendations from their data, and can be easily adapted to support mid-to-large-scale environments. Lumada's integrated advanced analytics have also b

Hitachi Introduces Hitachi Vantara: A New Digital Company Committed to Solving the World's Toughest Business and Societal Challenges19.9.2017 17:45Pressmeddelande

Company Formed to Help Customers Achieve Unprecedented Outcomes by Tapping the Full Potential of Their Data TOKYO and LAS VEGAS, Sept.  19, 2017  (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi, Ltd. (TSE:6501) ("Hitachi") today launched Hitachi Vantara, a new business entity to leverage the broad portfolio of innovation, development and experience from across Hitachi Group companies to deliver data-driven solutions for commercial and industrial enterprises. This new company will unify the operations of Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group, and Pentaho into a single integrated business as Hitachi Vantara to capitalize on Hitachi's social innovation capability in both operational technologies (OT) and information technologies (IT). More Than a Century of OT Expertise Combined with IT Trusted by the World's Largest Enterprises Hitachi has been a leader in OT for industries such as finance, government, manufacturing, power/energy and transportation

Sigma Designs Launches Z-Wave Smart Home Maker Challenge19.9.2017 17:00Pressmeddelande

Sigma Designs and Make: Debut Smart Home Design Mission at World Maker Faire 2017 in New York Celebrating Maker Community Creativity, Collaboration and Inspiring Z-Wave App Design    FREMONT, Calif., Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigma Designs® (NASDAQ:SIGM), a leading provider of intelligent system-on-chip (SoC) solutions for Connected Smart TV platforms and Smart home IoT, and Make:, leader of the Maker movement and producer of the popular Maker Faire events, today announces a smart home Z-Wave app design contest for Makers and Developers. Sigma Designs launches the Z-Wave Smart Home Maker Challenge today in cooperation with Make: and in unison with the flag-ship World Maker Faire that takes place in New York City September 23-24th. The smart home design competition will be hosted on the all-new Maker Share community platform where participants will have the opportunity to submit their idea for a smart home application that would turn their dream sm

3Gtms Names Managing Director of EMEA19.9.2017 16:00Pressmeddelande

Chris van der Harst will lead growth of unique TMS solution SHELTON, Conn., Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3Gtms, Inc., a global provider of Tier 1 transportation management software (TMS), announced that it has named Chris van der Harst to the new position of managing director, EMEA.   In this position, van der Harst will lead 3Gtms' overseas efforts from its EMEA headquarters in Utrecht, The Netherlands. He will be responsible for growing 3Gtms' market share among 3PLs and mid-large sized shippers, as well as ensuring 3Gtms' industry-leading satisfaction rate is upheld among all customers. 3Gtms' robust TMS gives 3PLs and shippers the most powerful and intuitive system for over-the-road and intermodal freight, along with best-in-class rating and optimization. The modern design enables flexible, seamless handling of the most complicated shipping requirements, covering the complete order-to-cash process. A 30-year supply cha

Novavax Initiates Phase 1/2 Trial of NanoFlu(TM) Vaccine in Older Adults19.9.2017 15:05Pressmeddelande

Recently published NanoFlu(TM) preclinical data provide strong rationale for Phase 1/2 clinical trial based on robust antibody titers and improved protective responses against both current and drifted strains Data from trial expected by the end of 2017 GAITHERSBURG, Md., Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) today announced the enrollment of the first participant in a Phase 1/2 clinical trial of its nanoparticle influenza vaccine candidate including its proprietary Matrix-M(TM) adjuvant (NanoFlu(TM)) in older adults. The trial is a randomized, observer-blinded, active comparator-controlled trial in approximately 330 healthy older adults. The primary objective of the trial is to assess the safety and immunogenicity of two concentrations (15 µg or 60 µg) of NanoFlu compared to a licensed influenza vaccine, Fluzone® High-Dose (Fluzone HD).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum