NASDAQ OMX

Karolinska Development publicerar delårsrapport för januari - september 2017 och redovisar positivt kvartalsresultat

Dela

STOCKHOLM den 31 oktober 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2017. Detta är första gången sedan 2014, då Karolinska Development implementerade sin nya strategi, som bolaget uppvisar ett positivt kvartalsresultat.  Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation den 31 oktober klockan 14.00 CET - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

"Det är glädjande att Karolinska Development börjar se effekterna av det strategiskifte som genomfördes under 2014. Vi har levererat ett positivt kvartalsresultat och våra portföljbolag står välrustade för att exploatera de fas II-resultat som förväntas bli tillgängliga under 2018. Under det gånga kvartalet har värdet av Karolinska Developments portfölj ökat med SEK 229 miljoner, främst till följd av det positiva utfallet i Umecrine Cognitions fas Ib-studie och börsintroduktionen av Xspray Pharma", säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2017

 • Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första gången sedan bolagets strategiskifte 2014.
 • Karolinska Development redovisar ökningen av värdet på innehavet i Umecrine Cognition som en följd av bolagets positiva fas 1b-data (oktober 2017).
 • Umecrine Cognition presenterade positiva fas 1b-data för sin läkemedelskandidat GR3027, vilken utvecklas för behandling av hepatisk encefalopati (september 2017).
 • BioArctic meddelade att man avser genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm (september 2017).
 • Xspray Pharma AB noterades på Nasdaq First North Stockholm. När Karolinska Development i september 2015 avyttrade sitt innehav i Xspray till nya ägare säkrade man samtidigt rätten att vid en börsnotering erhålla 3,74 procent av antalet aktier efter noteringen genom ett så kallat earn-out agreement. Baserat på aktiekursen den 30 september 2017 motsvarar värdet av dessa aktier, samt Karolinska Development's andel av KCIF Co-Investment Fund KB's andel, SEK 16,2 miljoner, vilket resulterar i en motsvarande ökning av Karolinska Developments portföljvärde (september 2017).
 • Aprea Therapeutics inkluderade den första patienten i en fas Ib/II-studie med läkemedelskandidaten APR-246 i patienter med platinumresistent höggradig serös äggstockscancer (HGSOC) (augusti 2017).
 • Karolinska Development utsåg Fredrik Järrsten till Finanschef. Fredrik Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av 2017. Han ersätter Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska Development har valt att ta sig an andra utmaningar. Tange blir kvar i bolaget under en period efter det att Järrsten har tillträtt för att säkra en ordnad överlämning (augusti 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

 • Aprea Therapeutics erhöll den sista tranchen om SEK 188 miljoner i den totala finansieringen om SEK 437 miljoner från 2016. Aprea meddelar också att bolaget inkluderat den första patienten i fas Ib/II-studie i esofagus cancer (oktober 2017).

 • Umecrine Cognition meddelade att man säkrat finansiering om SEK 20 miljoner för en explorativ fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GR3027 inom ytterligare ett indikationsområde; idiopatisk hypersomni. (oktober 2017).
 • BioArctic noterades på Nasdaq First North Stockholm. Baserat på erbjudet pris vid noteringen den 12 oktober värderas Karolinska Developments innehav till SEK 48 miljoner, vilket motsvarar 80 gånger investeringen (oktober 2017).
 • Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB avyttrade sina innehav i Xspray Pharma AB vilket inbringade totalt SEK 13,3 miljoner till Karolinska Development (oktober 2017).

Finansiell sammanfattning

 • Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första gången sedan bolagets strategiskifte 2014. Nettovinsten uppgick till SEK 194,1 miljoner (förlust med SEK 17,9 miljoner under tredje kvartalet 2016). Vinsten per aktie var SEK 3,0 (SEK -0,3 under tredje kvartalet 2016).
 • Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK 212,2 miljoner. Ökningen beror huvudsakligen på uppvärderingen av innehavet i Umecrine Cognition till följd av de positiva resultaten från den fas Ib-studie som presenterades under kvartalet, samt på börsintroduktionen av Xspray Pharma.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 674,0 miljoner i slutet av september 2017, en ökning från SEK 445,0 miljoner i slutet av juni 2017.
 • Omsättningen uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2017 (SEK 0,4 miljoner under tredje kvartalet 2016).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje kvartalet uppgick till SEK 17,1 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under tredje kvartalet uppgick till SEK 21,4 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 23,7 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 165,4 miljoner per den 30 september 2017.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 235,1 miljoner i slutet av september 2017.

Telekonferens och Webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 31 oktober klockan 14.00 CET. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

 • Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
 • Från USA: +1 855 753 22 30
 • Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
https://edge.media-server.com/m6/p/95yxnc6z

Presentatör: Viktor Drvota, VD.


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 31 oktober klockan 08:00. 
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Northland Power Announces Retirement of CEO John Brace and Appointment of Mike Crawley as Chief Executive Officer, Effective August 4, 201823.5.2018 01:27Pressmeddelande

TORONTO, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northland Power Inc. ("Northland") (TSX:NPI) today announced that Chief Executive Officer John Brace will retire on August 4, 2018 after 30 years with the company. Mike Crawley, currently Northland's Executive Vice President, Development has been appointed to the role of Chief Executive Officer, effective August 4, 2018. Mr. Brace and Mr. Crawley will work together to ensure a smooth transition. Mr. Brace will continue to serve as a Director of Northland. John joined Northland in 1988, shortly after the company was founded. He was appointed Chief Executive Officer in 2005. He has steered Northland through many of its projects, initiatives and growth. Under his leadership, the company has grown to its current enterprise value of $12 billion. John was appointed to Northland's Board of Directors on April 4, 2018, and along with Northland's other board members, will stand for re-election at Northland's Annual General Meeting on May 23rd, 2018. Mike

MyoGen: Leaders of an Anabolic Revolution22.5.2018 23:00Pressmeddelande

GUJARAT, India, May 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myogen will make you rethink what the human body is capable of. To be an athlete means to partake on a never-ending quest for self-improvement. An obsession to search for a winning edge. Even when we are competing against ourselves, our desire to overcome our physical limitations and achieve new heroic and record setting performances becomes an overwhelming primary focus. Today marks an evolution in what the human body is capable of, with the launch of the MyoGen range of anabolic products. Myogen, the essence of "muscles". MyoGen takes its source from the Greek words "Myo" meaning "Muscle" and "Genesis" meaning "Birth". This implicit historical reference, of the origin of the muscle, displays both the commitment and professionalism of Myogen, and their unwavering focus on peak physical performance. The brightest leader's blaze trails. The Myogen brand is managed by an international team of experts who are committed to making athletes st

Constellation Brands Promotes Jim Sabia to Newly Created Role of Chief Marketing Officer22.5.2018 22:30Pressmeddelande

New role will serve as a member of the company's Executive Management Committee VICTOR, N.Y., May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) (NYSE:STZ.B), a leading beverage alcohol company, announced today that it has promoted Jim Sabia to the newly created role of Executive Vice President and Chief Marketing Officer, Constellation Brands. In this new role, Sabia will serve as the marketing lead for the company's Beer and Wine & Spirits Divisions, responsible for all aspects of marketing across Constellation's entire beverage alcohol portfolio. Sabia will serve as a member of the company's Executive Management Committee and report directly to Bill Newlands, President and Chief Operating Officer. "Our company's core mission is to build brands consumers love and Jim has been a driving force behind the success of our beer brands over the years," said Newlands. "It is critically important that the voice of the consumer and brand-building principles have strong repr

Algeco Announces First Quarter 2018 Financial Results Conference Call22.5.2018 17:52Pressmeddelande

BALTIMORE, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algeco Investments B.V. (together with its subsidiaries, "Algeco"), the leading global business services provider of modular space, secure portable storage solutions and remote workforce accommodations, today announced that it will hold its first quarter 2018 financial results conference call on Tuesday, June 5, 2018 at 10:00 a.m., Eastern Time. To access the call, please dial (847) 585-4422 or (888) 424-8151 (US toll free) and enter participant PIN code 9192211# approximately ten minutes prior to the start of the call. You will be placed on hold until the event begins. The conference call will also be broadcast over the internet with an accompanying slide presentation. To join the web conference, go to http://web.meetme.net/r.aspx?p=2&a=UTzMrdwdRriEIu. Please enter your name, email address and company to join the call. The customer service team can be reached at any time by pressing *0 on your telephone keypad. On Wednesday, May 30, 2018 at

Hitachi Named a Visionary in Inaugural Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms22.5.2018 15:00Pressmeddelande

Hitachi Positioned in Visionaries Quadrant for Completeness of Vision and Ability To Execute TOKYO and SANTA CLARA, Calif., May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi, Ltd. (TSE:6501) and Hitachi Vantara, today announced that Hitachi has been positioned in the Visionaries quadrant of the inaugural Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms1based on Gartner, Inc.'s evaluation of the company, which included Hitachi's Lumada IoT platform. Gartner describes the market for IIoT platforms as "a set of integrated software capabilities. These capabilities span efforts to improve asset management decision-making, as well as operational visibility and control for plants, depots, infrastructure and equipment within asset-intensive industries." In the report, Gartner predicts: "By 2020, on-premises Internet of Things (IoT) platforms coupled with edge computing will account for up to 60% of industrial IoT (IIoT) analytics, up from less than 10% today." The report also notes: "Gartner believe

Cemtrex SmartDesk Now Available for Preorder22.5.2018 14:30Pressmeddelande

Cemtrex Launches SmartDesk to Reinvent the Personal Workspace and Revolutionize Desktop Workstation Productivity FARMINGDALE, N.Y., May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cemtrex Inc. (Nasdaq:CETX) (Nasdaq:CETXP) (Nasdaq:CETXW), a world leading technology and manufacturing company, today announced the launch of the Cemtrex SmartDesk, the most advanced workstation on the market. The SmartDesk is a blend of futuristic hardware and groundbreaking productivity software, delivering the next generation desktop experience in a luxurious package, and Cemtrex is now taking preorders. "The world is ready for a SmartDesk. It is 2018 but our workspaces have not evolved like most things we interact with on a daily basis like our smartphones, smart cars and smart homes," said Cemtrex's CEO and Chairman, Saagar Govil. "With the SmartDesk we intend to transform and disrupt the $500 billion annual PC market globally, as it will streamline workflows, improve productivity with its many features, and provide su

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum