GlobeNewswire

Karolinska Development publicerar delårsrapport för januari - september 2017 och redovisar positivt kvartalsresultat

Dela

STOCKHOLM den 31 oktober 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2017. Detta är första gången sedan 2014, då Karolinska Development implementerade sin nya strategi, som bolaget uppvisar ett positivt kvartalsresultat.  Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation den 31 oktober klockan 14.00 CET - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

"Det är glädjande att Karolinska Development börjar se effekterna av det strategiskifte som genomfördes under 2014. Vi har levererat ett positivt kvartalsresultat och våra portföljbolag står välrustade för att exploatera de fas II-resultat som förväntas bli tillgängliga under 2018. Under det gånga kvartalet har värdet av Karolinska Developments portfölj ökat med SEK 229 miljoner, främst till följd av det positiva utfallet i Umecrine Cognitions fas Ib-studie och börsintroduktionen av Xspray Pharma", säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2017

 • Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första gången sedan bolagets strategiskifte 2014.
 • Karolinska Development redovisar ökningen av värdet på innehavet i Umecrine Cognition som en följd av bolagets positiva fas 1b-data (oktober 2017).
 • Umecrine Cognition presenterade positiva fas 1b-data för sin läkemedelskandidat GR3027, vilken utvecklas för behandling av hepatisk encefalopati (september 2017).
 • BioArctic meddelade att man avser genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm (september 2017).
 • Xspray Pharma AB noterades på Nasdaq First North Stockholm. När Karolinska Development i september 2015 avyttrade sitt innehav i Xspray till nya ägare säkrade man samtidigt rätten att vid en börsnotering erhålla 3,74 procent av antalet aktier efter noteringen genom ett så kallat earn-out agreement. Baserat på aktiekursen den 30 september 2017 motsvarar värdet av dessa aktier, samt Karolinska Development's andel av KCIF Co-Investment Fund KB's andel, SEK 16,2 miljoner, vilket resulterar i en motsvarande ökning av Karolinska Developments portföljvärde (september 2017).
 • Aprea Therapeutics inkluderade den första patienten i en fas Ib/II-studie med läkemedelskandidaten APR-246 i patienter med platinumresistent höggradig serös äggstockscancer (HGSOC) (augusti 2017).
 • Karolinska Development utsåg Fredrik Järrsten till Finanschef. Fredrik Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av 2017. Han ersätter Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska Development har valt att ta sig an andra utmaningar. Tange blir kvar i bolaget under en period efter det att Järrsten har tillträtt för att säkra en ordnad överlämning (augusti 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

 • Aprea Therapeutics erhöll den sista tranchen om SEK 188 miljoner i den totala finansieringen om SEK 437 miljoner från 2016. Aprea meddelar också att bolaget inkluderat den första patienten i fas Ib/II-studie i esofagus cancer (oktober 2017).

 • Umecrine Cognition meddelade att man säkrat finansiering om SEK 20 miljoner för en explorativ fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GR3027 inom ytterligare ett indikationsområde; idiopatisk hypersomni. (oktober 2017).
 • BioArctic noterades på Nasdaq First North Stockholm. Baserat på erbjudet pris vid noteringen den 12 oktober värderas Karolinska Developments innehav till SEK 48 miljoner, vilket motsvarar 80 gånger investeringen (oktober 2017).
 • Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB avyttrade sina innehav i Xspray Pharma AB vilket inbringade totalt SEK 13,3 miljoner till Karolinska Development (oktober 2017).

Finansiell sammanfattning

 • Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första gången sedan bolagets strategiskifte 2014. Nettovinsten uppgick till SEK 194,1 miljoner (förlust med SEK 17,9 miljoner under tredje kvartalet 2016). Vinsten per aktie var SEK 3,0 (SEK -0,3 under tredje kvartalet 2016).
 • Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK 212,2 miljoner. Ökningen beror huvudsakligen på uppvärderingen av innehavet i Umecrine Cognition till följd av de positiva resultaten från den fas Ib-studie som presenterades under kvartalet, samt på börsintroduktionen av Xspray Pharma.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 674,0 miljoner i slutet av september 2017, en ökning från SEK 445,0 miljoner i slutet av juni 2017.
 • Omsättningen uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2017 (SEK 0,4 miljoner under tredje kvartalet 2016).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje kvartalet uppgick till SEK 17,1 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under tredje kvartalet uppgick till SEK 21,4 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 23,7 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 165,4 miljoner per den 30 september 2017.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 235,1 miljoner i slutet av september 2017.

Telekonferens och Webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 31 oktober klockan 14.00 CET. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

 • Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
 • Från USA: +1 855 753 22 30
 • Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
https://edge.media-server.com/m6/p/95yxnc6z

Presentatör: Viktor Drvota, VD.


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 31 oktober klockan 08:00. 
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Iconovo: kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader8.11.2018 15:45Pressmeddelande

Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad för kund som ska svara för produktion och marknadslansering. Det aktuella arbetet var planerat att ske under fjärde kvartalet men beräknas ske under nästa år, och detta påverkar Iconovos omsättning under 2018 negativt med cirka 2 miljoner kronor. Orsaken är att kunden har beslutat att genomföra en mindre klinisk studie för att verifiera produkten innan nästa steg tas vilken omfattar investeringar i betydande mångmiljonbelopp i produktionskapacitet, baserat på Iconovos utveckling. Studien görs för kundens egna räkning och är inte villkorad av tillsynsmyndigheter. "Detta påverkar vårt resultat på kort sikt, men det faktum att kunden har beslutat att göra en betydande investering i faktisk produktion betyder att vi med stor säkerhet kan se fram emot licensintäkter under en lång tidsrymd framöver i samband med att produkten lanseras på markna

Stillfront Group AB: Inbjudan till Stillfront Groups kvartalsrapport för tredje kvartalet 20187.11.2018 14:34Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 7 november 2018 Inbjudan till Stillfront Groups kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018 Stillfront Groups kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras klockan 07.00 den 22 november 2018. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 samma dag där Jörgen Larsson, VD och Sten Wranne, CFO, kommenterar resultatet. Presentationen och rapporten kommer efter presentationen att finnas tillgänglig på www.stillfront.com Webbsändningen nås på adressen: https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2018 För att delta via telefon, vänligen ring: SE: +46 8 566 426 63 UK: +44 20 300 898 01 US: +1 8 557 532 235 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Sofia Wretman, IR Phone: +46 708 11 64 30 sofia@stillfront.com OM STILLFRONT Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotte

Stillfront Group AB: Invitation to Stillfront Group Q3 presentation7.11.2018 14:34Pressmeddelande

Invitation to Stillfront Group Q3 presentation Stillfront Group interim report for the third quarter 2018 will be published at 07.00 CET on 22 November 2018. A presentation of the report will be held the same day at 10.00 CET via telephone conference or audiocast where Jörgen Larsson, CEO and CFO Sten Wranne are to comment on the report. The presentation can be viewed live at https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2018 To participate via phone please call: SE: +46 8 566 426 63 UK: +44 20 300 898 01 US: +1 8 557 532 235 FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: Sofia Wretman, IR Phone: +46 708 11 64 30 sofia@stillfront.com ABOUT STILLFRONT Stillfront is a group of independent creators, publishers and distributors of digital games - with a vision to become the leading group of indie game creators and publishers. Stillfront operates through ten near-autonomous subsidiaries: Bytro Labs in Germany, Coldwood Interactive in Sweden, Power Challenge in the UK and Sweden, Dorado Online Games

Modus Therapeutics announces FDA Acceptance of Sevuparin IND for the treatment of sickle cell disease7.11.2018 08:30Pressmeddelande

STOCKHOLM, November 7, 2018. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces today that the U.S Food & Drug Administration (FDA) has approved the company's Investigational New Drug (IND) application to initiate a Phase I clinical trial with subcutaneous sevuparin for the treatment of sickle cell disease (SCD) FDA has decided to accept Modus Therapeutics' IND application of sevuparin for the treatment of SCD. Sevuparin is an innovative, proprietary modified polysaccharide drug with anti-adhesive, anti-aggregate and anti-inflammatory effects due to its multimodal mechanism of action. It has the potential to restore blood flow and prevent further microvascular obstructions in children and adults with SCD. At present, sevuparin is being evaluated as an intravenous infusion in a Phase II study in SCD patients with ongoing painful crises (also called vaso occlusive crises, VOC). In order to broaden the clinical scope and utility of sevuparin in the treatment of SCD, t

Modus Therapeutics announces FDA Acceptance of Sevuparin IND for the treatment of sickle cell disease7.11.2018 08:30Pressmeddelande

STOCKHOLM, November 7, 2018. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces today that the U.S Food & Drug Administration (FDA) has approved the company's Investigational New Drug (IND) application to initiate a Phase I clinical trial with subcutaneous sevuparin for the treatment of sickle cell disease (SCD) FDA has decided to accept Modus Therapeutics' IND application of sevuparin for the treatment of SCD. Sevuparin is an innovative, proprietary modified polysaccharide drug with anti-adhesive, anti-aggregate and anti-inflammatory effects due to its multimodal mechanism of action. It has the potential to restore blood flow and prevent further microvascular obstructions in children and adults with SCD. At present, sevuparin is being evaluated as an intravenous infusion in a Phase II study in SCD patients with ongoing painful crises (also called vaso occlusive crises, VOC). In order to broaden the clinical scope and utility of sevuparin in the treatment of SCD, t

Oboya participates in China International Import Expo1.11.2018 15:00Pressmeddelande

Newsletter Lerum, 1th November 2018 Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya"), a global manufacturer and supplier of products and services for the cultivation industry, will participate in China International Import Expo in Shanghai, China. China International Import Expo (CIIE) is a six-day fair held from November 5 to November 10, 2018 at the National Convention & Exhibition Center in Shanghai, China. This fair brings together companies, exhibitors and professional buyers from all over the world. The fair creates new channels for companies from different countries and regions and provides the opportunity to do business, strengthen cooperation and promote trade. Oboya's strategy is to work globally in the various markets in the cultivation and flower industry, which it's important for Oboya to participate in the major trade shows. Oboya has its own booth at the fair and will show/marketing the European cultivation products and technology to the Chinese market. The purpose of t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum