RF/SISU

Kartläggning görs av hur idrotter drabbas om coronakrisen fortsätter

Dela

Coronakrisen kommer sannolikt ge fortsatt negativa konsekvenser för idrotten under 2020. RF har i dag bett samtliga 72 medlemsförbund bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar resten av året.

Det är svårt att veta när några av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att lättas eller förändras men Riksidrottsförbundet samråder med Folkhälsomyndigheten kontinuerligt. Specialförbunden ombeds nu göra en bedömning för andra halvåret utifrån följande scenario:

Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter

 • träningsverksamhet för all idrott på lokal nivå
 • tävlingsverksamhet för alla åldrar, såväl lokal som nationell, och resor är tillåtna i hela landet.

Det är dock förbjudet att

 • samla fler än 50 personer på samma plats, yta, hall och anläggning under en kortare tid, (inga motionslopp, ungdomsturneringar; matcher och tävlingar genomförs utan publik)
 • ordna tävlingar med internationell deltagande (personer som reser till Sverige för den tävlingen),
 • delta i tävlingar utanför Norden.

– Vi ser att idrottsrörelsen även under sommar och höst kan komma att behöva anpassa delar av verksamheten. Det kan handla om elitidrott som tvingas spela utan publik och föreningar som arrangerar motionslopp, cuper eller andra evenemang som ställs in. Vi måste ha en tydlig bild av hur hela idrottsrörelsen påverkas av de anpassningar vi kan tvingas göra från juli och framåt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF:s pågående och kommande arbete

Samtidigt som RF samlar in information för att proaktivt arbeta utifrån idrottsrörelsens behov pågår omfattande arbete med nuvarande krissituation.

Här är delar av det som är på gång i arbetet just nu:

 • Handläggning av de drygt 4000 ansökningarna om kompensationsstöd pågår.
 • Samråd med Folkhälsomyndigheten pågår med kontinuerligt inplanerade möten.
 • 19 maj skickas förfrågan till samtliga specialidrottsförbund att göra en bedömning av andra halvåret utifrån ovan fiktiva situation.
 • 27 maj samlar RF specialidrottsförbundens referensgrupp för dialog i digitalt möte om fördelning av stöd och nuvarande krissituation
 • 28 maj samlar RF representanter från samtliga specialidrottsförbund för dialog i digitalt möte om fördelning av stöd och nuvarande krissituation
 • 11 juni förväntas Riksidrottsstyrelsen ta beslut om fördelning av de 500 miljoner kronor som idrottsrörelsen tilldelats som krisstöd (kompensationsstödet)
 • Med högsta sannolikhet begärs ytterligare stöd för juli-september utifrån specialidrottsförbundens uppskattningar av behov.

– Många idrotter och föreningar har det tufft nu och om krisläget varar en längre tid måste vi få en tydlig bild av hur illa det riskerar att bli för idrottsrörelsen. Vi har full förståelse för den oro som finns inom idrottsrörelsen men är också stolta över de förändringar och anpassningar som idrotterna redan gjort. Samhällssituationen är svår och idrottsrörelsen behövs nu och framöver, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

RF-SISU Östergötland och Länsstyrelsen lyfter barnrättsperspektivet11.9.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Idrott för barn och unga ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv, med rörelseglädje som högsta prioritet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska kunna idrotta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar. Det är ett viktigt led i att uppfylla FN:s barnkonvention som är lag i Sverige sedan januari 2020. RF-SISU Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland kommer den 21/9 att arrangera en Idrottsdag där vi fokuserar på idrott ur barnens perspektiv. Vi vill lyfta goda exempel på hur idrotten kan utvecklas och främjas genom att vi aktivt tar tillvara barnens perspektiv.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum