Huddinge kommun - politik

KD: Dags att anpassa samhället för demenssjuka

Dela

‒ Demenssjukdomar hör till vår tids stora folksjukdomar. Nu är det dags att anpassa samhället så att livet kan fungera bättre även med sjukdomen, säger Karl Henriksson, kommunalråd och toppkandidat för Kristdemokraterna i Huddinge.

Karl Henriksson (KD)
Karl Henriksson (KD)

Mellan 130 000 och 150 000 svenskar beräknas idag leva med en demenssjukdom. Varje år insjuknar mellan 20 000 - 25 000 personer. Tre av fyra som bor på vård- och omsorgsboende har en demensdiagnos. Man räknar med att varannan 90-åring har någon typ av demenssjukdom, och cirka 8 procent av alla över 65 år. Andelen äldre över 85 år kommer att öka med cirka 60 procent i Huddinge fram till år 2030 och därför finns det anledning att tro att även antalet personer med någon form av demenssjukdom kommer att öka kraftigt i kommunen.

– Vi måste arbeta förebyggande, behandlande och anpassande. På samma sätt som vi under de senaste decennierna har gjort samhället tillgängligt och fungerande för personer med olika fysiska funktionsnedsättningar behöver vi nu se över vad vi kan göra för att hela samhället ska fungera bättre även för personer med kognitiva funktionsnedsättningar som Alzheimers eller andra demenssjukdomar, slår Karl Henriksson (KD) fast.

Kristdemokraterna anser att anpassningen måste både handla om att ge personer med demenssjukdomar och deras anhöriga rätt verktyg för att hantera vardagen, samt att förändra samhället för att bli bättre på att bemöta personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Därför kommer Kristdemokraterna i Huddinge med fyra konkreta förslag:

  • skapa en demensvänlig kommun genom att utbilda olika samhällsaktörer om demenssjukdomar och bemötande av personer med demenssjukdom t.ex. butikspersonal, polis, ordningsvakter, bibliotekarier, brandmän osv.
  • skapa stödfunktioner för personer med demenssjukdom och deras närstående för att hjälpa dem att hantera vardagen.
  • skapa mötesplatser för personer i tidiga skeden av demenssjukdom som har behov av att möta andra i samma situation.
  • satsa på välfärdsteknik som kan ge personer med demenssjukdom och deras närstående redskap att hantera vardagen.

– En nyckelfråga handlar om kunskap. I Huddinge har all personal som jobbar i verksamheter för demenssjuka utbildats, men vi måste ta det ett steg till. Även personer som inte vanligtvis jobbar med demenssjuka behöver förstå hur de bör bemötas. Låt oss börja med polis, räddningstjänst, ordningsvakter och färdtjänstchaufförer – för här borde denna kompetens vara en självklarhet. Men ska vi verkligen göra samhället tillgängligt för den stora grupp människor som lever med en demenssjukdom så behöver vi vidga kretsen ytterligare. Butiks- och restaurangpersonal, folk som jobbar i kollektivtrafiken och många andra behöver en grundläggande förståelse för de svårigheter en person med demenssjukdom kan uppleva och hur vi alla kan bidra till att göra att samhället mer tillgängligt och smidigt fungerande även för dem. Här vill vi att Huddinge kommun ska gå i bräschen, säger Malin Aspö (KD), kommunfullmäktigekandidat som till vardags forskar om livskvalitet hos personer med demenssjukdom på Karolinska Institutet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karl Henriksson (KD)
Karl Henriksson (KD)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

Koalitionen i Huddinge satsar 1,5 miljoner kronor på att motverka ofrivillig ensamhet7.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är ett allt större problem i Sverige. Därför kommer den styrande koalitionen i Huddinge att föreslå kommunfullmäktige en extra satsning på 1,5 miljoner kronor för att utveckla kommunens förebyggande och uppsökande arbete genom att i samarbete med civilsamhället genomföra aktiviteter i syfte att bryta ensamheten bland äldre. 750 tkr tilldelas vård- och omsorgsnämnden och 750 tkr tilldelas kultur- och fritidsnämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum