Universitetssjukhuset Örebro

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken

Dela

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Foto: GettyImages.
En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Foto: GettyImages.

Faktorer som verkar tidigt i livet, såsom kejsarsnitt och för tidig födelse, påverkar immunsystemets utveckling och tarmflorans mognad.

– Jag ville undersöka sambandet mellan kejsarsnitt, för tidig födelse eller andra faktorer runt födelsen och risken att utveckla allergier under barndomen. En glädjande upptäckt var att för tidigt födda barn, innan vecka 37, hade en lägre risk att få allergier senare i livet, säger Niki Mitselou, överläkare och barnallergolog på Verksamhetsområde Barn- och ungdomsmedicin vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.  

Orsaken till varför det är så är enligt Niki Mitselou att barn födda med kejsarsnitt får en annan tarmflora medan för tidigt födda barn inte har ett färdigutvecklat immunsystem. Andra viktiga faktorer är den mikrobiella exponeringen tidigt i livet samt tiden för introduktion av allergiframkallande födoämnen. Materialet hon har tittat på utgår från data på över en miljon barn från Nationella hälsodataregister samt från BAMSE-studien som har följt drygt 4000 individer från födelsen upp till 24 års ålder. I blodprover från BAMSE har det framgått ifall barnet har allergi-antikroppar mot exempelvis pollen, kvalster, pälsdjur eller födoämnen.

– För tidigt födda barn exponeras för allergener i miljön tidigare i sitt liv. Samspelet mellan ett omoget immunsystem och exponering kan vara det som gör att de får mindre allergier, förklarar hon.

Allergivaccinering hos kvinnan påverkar inte fostret

I sin forskning har hon även studerat om det finns ett samband mellan att den gravida kvinnan får allergivaccinering, så kallad allergen immunterapi, under sin graviditet och risk att barnet får en medfödd missbildning eller andra graviditetsutfall. 

I underlaget som hon undersökte ingick över 900 000 graviditeter i Sverige mellan åren 2005–2014. Av dessa var det 743 kvinnor som fick allergen immunterapi i form av tabletter eller sprutor under sin graviditet.

– Resultatet visade att allergen immunterapi under graviditet inte ökar risken för medfödda missbildningar, för tidig födelse, kejsarsnitt, att barnet dör i livmodern eller andra graviditetsutfall. Det är en säker behandling, avslutar hon.

Forskningsresultaten från Nikis olika studier kan vara en vägledning vid beslutsfattande kring förlossningssätt och allergivaccinering av den gravida kvinnan samt öka förståelsen för risk- och skyddsfaktorer för utveckling av allergier.

Vid frågor kontakta
Niki Mitselou
Barnallergolog, Överläkare
Verksamhetsområde Barn- och Ungdomsmedicin
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: niki.mitselou@regionorebrolan.se
Telefon: 019 - 60 22 173

Internationella prematurdagen är den 17 november. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Foto: GettyImages.
En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Foto: GettyImages.
Ladda ned bild
Forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum