KK-stiftelsen

KK-stiftelsen stödjer ukrainska forskare med 50 miljoner

Dela

KK-stiftelsen har beslutat att genomföra en särskild utlysning för att möjliggöra för forskare och lärare vid lärosäten i Ukraina – eller på flykt – att komma och verka vid svenska lärosäten. Utlysningen riktas till stiftelsens målgruppslärosäten som kan ansöka om stödet och erbjuda ukrainska forskare och lärare en professionell fristad.

– Vi är bedrövade över den katastrof som Rysslands invasion av Ukraina orsakar för landet och i mänskligt lidande. Situationen är akut för alla som befinner sig i Ukraina eller på flykt därifrån. Därför har vi beslutat att agera snabbt på det sätt som är möjligt utifrån KK-stiftelsens regelverk och det område som vi verkar inom, säger KK-stiftelsens styrelseordförande Elisabeth Nilsson.

Erbjudandet ska gälla för akademiker som är ukrainska medborgare och som är aktiva/anställda som forskare och/eller lärare vid ett lärosäte i Ukraina. De svenska lärosäten som kommer ifråga för att ansöka om stöd för att ta emot forskare/lärare från Ukraina är de som tillhör KK-stiftelsens 22 målgruppslärosäten (högskolor och nya universitet). Totalt kommer satsningen att omfatta 50 miljoner kronor över en treårsperiod. Utlysningen planeras öppna redan under vecka 12-13.

– Det är tragiskt att följa utvecklingen i Ukraina. När det gäller vår sektor – som är forskning och utbildning – så utgör dessa områden mycket viktiga delar i en demokrati. Det är oerhört ledsamt att se det snabba sönderfallet som drabbar Ukraina, och hur det påverkar såväl lärosäten som enskilda forskare och lärare. Jag känner också stark oro kring hur detta ska byggas upp i framtiden. Under tiden hoppas vi kunna hjälpa till med att finansiera fristäder för ukrainska forskare och lärare vid svenska lärosäten. Nu hoppas jag att vi får in många ansökningar och att vår satsning kan realiseras, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. En av dessa var Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – KK-stiftelsen. Stiftelsens uppgift sedan starten är att tillsammans med näringslivet finansiera forskning inom profilerade forskningsområden vid Sveriges högskolor och nya universitet. KK-stiftelsen har hittills utbetalat 11,1 miljarder kronor i projektmedel till Sveriges högskolor och nya universitet. Inget ytterligare kapital har tillförts från staten efter det kapital om 3,6 miljarder som tillfördes vid grundandet.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum