Europaparlamentet

Klar majoritet vill se mer krisberedskap i EU

Dela

Idag, två dagar före lanseringen av Konferensen om Europas framtid, publicerar Europaparlamentet en Eurobarometer-undersökning om hur medborgarna ser på Europas framtid.

Medan en del av undersökningen om Europas framtid publicerades den 9 mars, visar den fullständiga undersökningen att:

  • Åtta av tio européer (81 %) anser att en av konferensens prioriteringar bör vara hur EU på ett bättre sätt ska hantera kriser som covid-19-pandemin. Över en tredjedel (38 %) håller starkt med om detta.  
  • Två tredjedelar (66 %) av de som deltog anser att EU som projekt erbjuder framtidsmöjligheter för Europas ungdomar. Ungefär lika många (65 %) ser EU som en stabil plats i en orolig värld.
  • Fler än två tredjedelar av de tillfrågade vill att EU-kommissionens ordförande väljs utifrån en lista med toppkandidater i EU-val. Färre än en fjärdedel (22 %) vill inte detta.
  • 42 % av EU-medborgarna ser transnationella listor som något positivt. 19 % stödjer inte ett sådant förslag.

Konferensen om Europas framtid

Omkring åtta av tio européer (81 %) håller med om att konferensen bör prioritera hur EU ska bli bättre på att hantera kriser som utbrottet av coronaviruset. Fler än en tredjedel (38 %) håller starkt med om detta. 

Européer som vill engagera sig i Konferensen om Europas framtid gör helst det i sitt närområde, i till exempel medborgarpaneler eller debatter (44 %). Medborgare som kan tänka sig att bidra med idéer föredrar att göra det genom att svara på undersökningar (34 %), genom att framföra idéer och förslag till europeiska och nationella politiker (31 %) eller genom att delta i diskussioner på digitala plattformar (30 %). 

Ungdomar och EU:s framtid

Fler än åtta av tio européer (83 %) håller med om att konferensen specifikt bör fokusera på att låta ungdomar utveckla sina idéer. 40 % håller starkt med om detta.

Två tredjedelar (66 %) anser att EU erbjuder ett framtidsperspektiv för ungdomar. 65 % av de tillfrågade upplever att EU är en stabil plats i en annars orolig värld. Denna andel har sjunkit något sedan den senaste mätningen 2018 (-11 procentenheter). 

EU-val och valet av EU-kommissionens ordförande

Undersökningen om Europas framtid inkluderar också frågor om EU-valet och valet av EU-kommissionens ordförande. Enligt undersökningen är andelen som är positivt inställd till transnationella listor dubbelt så hög (42 %) som andelen som är negativ (19 %). 

Drygt två tredjedelar av de som deltog i undersökningen föredrar att EU-kommissionens ordförande väljs bland de kandidater som utnämnts inför EU-valet till toppkandidater för posten som EU-kommissionens ordförande. 22 % uppger att de inte stödjer en sådan process. 

61 % av de tillfrågade anser att en sådan valprocess endast kan genomföras om EU-medborgare fick möjlighet att rösta utifrån transnationella listor. Nästan två tredjedelar (64 %) anser att en sådan röstningsprocess skulle bidra till mer transparens i valet av EU-kommissionens ordförande. Medborgarna tror också att det skulle ge mer legitimitet åt EU-kommissionen (63 %) och innebära framsteg för demokratin i EU (62 %). 

Bakgrund

Undersökningen Eurobarometer "Europas framtid" (EB94.1) genomfördes mellan 22 oktober och 20 november 2020 i alla 27 medlemsländer. Kantar Sifo genomförde undersökningen på uppdrag av Europaparlamentet och EU-kommissionen. Totalt genomfördes 27 034 intervjuer, personligen eller online i de fall där det var nödvändigt på grund av pandemin. 

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum