Trafikverket

Klart för flygtrafik Lycksele-Stockholm/Arlanda

Dela

Det är nu klart att Nextjet AB kommer att trafikera flygsträckan Lycksele – Stockholm/Arlanda fram till slutet av maj 2016. Under hösten utreds också förutsättningarna för ytterligare en upphandling med trafik till oktober 2019.

Från 25 oktober trafikerar Nextjet AB flyglinjen Lycksele- Stockholm/Arlanda fram till slutet av maj 2016. I sitt anbud beskriver Nextjet att de kommer att mellanlanda på Kramfors flygplats vissa av sträckorna. I och med denna tilldelning kan Nextjet ta fram en tidtabell med mellanlandningar.

Under hösten utreds förutsättningarna för ytterligare en upphandling med trafik till oktober 2019.

-  Det är glädjande att vi nu på det här sättet har säkrat upphandlad trafik från 25 oktober och att Lycksele på så sätt inte får något uppehåll i sin flygtrafik, säger Arnold Vonkavaara, regionchef, Trafikverket.

 

 

Bakgrund

Trafikverket har som uppdrag att avtala om interregional kollektiv persontrafik som är transportpolitiskt motiverad men som inte bedrivs på kommersiell grund eller i trafikhuvudmännens regi.

I mitten av juli gick Trafikverket ut med en korttidsupphandling på sträckan Lycksele- Stockholm/ Arlanda. Detta efter besked från flygoperatören Nextjet om att de inte ska flyga denna linje kommersiellt. Konsekvensen blev att en upphandling måste göras.

Regelverket tillåter en operatör att anmäla avsikt att flyga kommersiellt, utan ensamrätt – enligt trafikplikten – på en sträcka som annars skulle upphandlas. Regelverket tillåter att en sådan anmälan återlämnas vilket kan, som i detta fall, skapa en tidsbrist att upphandla ny trafik. Detta hade kunna få till konsekvens att linjen stod utan flygtrafik fr.o.m. 25 oktober om inte trafiken upphandlades.

Under hösten kommer Trafikverket att undersöka vilka möjligheter det finns för att undvika konsekvenser av den här typen i framtiden.Kontakter

Arnold Vonkavaara, chef Region Nord, Trafikverket, 010-123 75 23
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum